tirsdag 9. mai 2017

Om oss

Med denne bloggen ønsker vi å synliggjøre barndommens egenverdi. Vi opplever et press på barndommen med høyt fokus på læring og prestasjon. Dette presset ønsker vi å være en motvekt til. Vi er en natur - og friluftsbarnehage som ligger ved inngangsporten til Bærumsmarka. Utelek og uteaktiviteter er en viktig del av barnekulturen som må tas vare på, og som vi i Øverland inspirerer særskilt til. Lek og vennskap er forutsetninger for god læring og opplevelse av glede og mestring. I naturen kan alle delta ut fra sine egne forutsetninger, og de kan kjenne gleden ved å fungere i samspill med omgivelsene. Barna kan øve seg og gjenta ulike aktiviteter hundrevis av ganger uten av det oppleves som trening og krav til prestasjon. I skogen blir opplevelsen satt i sentrum, og barn og voksne kan fungere som likeverdige partnere i samspillet. Vi ser i samme retning som barnet og gir anledning til undring og tenkning, samtaler og fortellinger. Vi gir barna anleding til å ta sansene i bruk slik at de får konkrete førstehåndserfaringer. Våre pedagoger er opptatt av barns lek gjennom natur og friluftsliv. Forskning viser at barn lærer gjennom å være sansemotoriske og være mye ute i naturen og fysisk aktive, samt styrker barns fysiske og psykiske helse.