mandag 29. november 2021

Naturvakt-opplegg med Revebarna!

I høst har Revebarna blitt "Naturvakter"!

Naturvakt er et opplegg utviklet av organisasjonen "Norsk Friluftsliv", og dere kan finne oppdragene og mer informasjon på www.naturvakt.no:

Naturvakt er et aktivitetsprogram for barn, spesielt tilpasset for bruk i barnehager. Gjennom tilrettelagte oppgaver lærer barna om allemannsretten og de får bruke naturen som læringsarena for kunnskap og mestring.


Naturvakt starter med at barna får et brev fra Ugla. Ugla, som bor høyt oppe i et tre nær barnehagen, trenger hjelp. Han er den som følger med på alt som skjer ute i naturen og lærer alle som ferdes der om hvordan man oppfører seg når man er på tur.


Ugla begynner nå å bli gammel og sliten og trenger hjelp med denne oppgaven. Han inviterer derfor barna til å bli hans «Naturvakter». For å bli en Naturvakt må barna gjennomføre en rekke oppdrag der de viser at de forstår hva man kan og ikke kan gjøre når man ferdes i naturen. Slik kan de lære dette videre til voksne og andre barn.


Dette opplegget passer med andre ord perfekt med Øverland Barnehages fokusområde "Bærekraftig framtid"!


Et oppdrag kan for eksempel starte slik, med en en liten introduksjon og litt informasjon:

Deretter introduserer vi selve oppdraget:


Og ofte følger det med forslag til en aktivitet som passer til oppdraget:De siste månedene har vi hatt en fast naturvakt-dag, nemlig mandagen. Da tar vi på oss sekkene, og går til et tursted vi har valgt ut på forhånd, som passer til ukas oppdrag.


Etter barna har spist og vi voksne har gjort noen forberedelser dersom det trengs, så ringer Ugla! Vi prater litt med henne, og hun forteller at nå har hun gjemt oppdraget for oss et sted i nærheten. Hun sender oss et bilde på MMS, slik at vi får et hint om hvor det er:


Da løper barna ut, og leter etter oppdraget som ligger i konvolutten. Noen ganger tar det kort tid, andre ganger lang tid. Barnet som finner konvolutten får ta den med tilbake til turplassen, og blir med å åpner brevet. Vi leser brevet høyt, og finner ut hva vi skal gjøre denne gangen. 

De neste bildene er fra første oppdrag, der vi skal bli bedre kjent med dyrene i skogen. Gjennom en hinderløype møter vi mange ulike dyr som finnes i nærskogen vår. 


"Jeg fant brevet"!


Vi må finne ut hva de heter og hva slags lyder de lager. 


Noen steder må det klyves


Vi øver oss også på å følge tauet, og holde en hånd på tauet hele tiden. Det var ikke lett!
Noen ganger gjemmer ugla brevet et sted vi akkurat har vært å lekt. Da er det lettere å finne den! Denne gangen handlet oppdraget om allemannsretten, og hva vi får lov å plukke i naturen av sopp og bær. Vi så på bilder av forskjellig sopp og bær, siden sesongen var over. Vi lærte hva bildene viste, og viktigst av alt: at man alltid må spørre en voksen når man skal plukke sopp eller bær. For noen er giftige, og kan gjøre oss syke.


Rammeplanen sier at "Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen."(s. 10-11). 

Dette er et gjennomgående tema i våre møter med uglas oppdrag.

Et av oppdragene handlet om å finne ting som ikke hørte hjemme i naturen, og at vi må plukke med oss søppel og annet som kan skade dyr og planter. Barna fant masse søppel både rundt turplassen og på vei tilbake. Og dette har blitt en vane på andre turer vi går på også. En dag var det mye søppel på parkeringsplassen utenfor barnehagen, og da tok vi på oss gummihansker alle sammen og ryddet opp med en gang:D! 

Denne mandagen handlet oppdraget vårt derimot om å finne ting som hører hjemme i naturen. Vi fant lange ting, korte ting, små ting, tunge ting, morsomme ting og mye mer. Vi sammenlignet det vi fant, og brukte gradbøyningsord som "tung, tyngre, tyngst", og "lang, lengre , lengst". 

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna blant annet:
    • leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på 
    • erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse (Rammeplanen, s. 54)


Til slutt lekte vi Kims lek med noe av det vi hadde funnet. Vi la fram ting på bordet, så nøye på dem, og holdt for øynene mens en voksen tok bort en av tingene. "Hva er borte"? Her ble både språk og hukommelse satt på prøve.


Vi plukker blader:


Klassifisering av bladene vi fant:


Lik eller ulik?:
Nå har det nesten blitt desember, og barna har gjennomført 7 naturvaktoppdrag! Vi har lært mye om allemannsretten, og det siste oppdraget var en repetisjons-hinderløype med spørsmål fra alle oppdragene. På grunn av kalde tær gjorde vi dette oppdraget i lavvoen - og barna logget raskt på! 

De var ivrige til å svare, og Ugla ble veldig fornøyd, for hun hadde faktisk blitt med i Mads sin sekk og lyttet til oss! Det ble høytidelig utdeling av diplom, og alle fikk blåbær og bringebær som Ugla hadde tatt med fra skogen. Namnam, naturvaktfest!


"Tusen takk for en finfin naturvakt-høst!" - Hilsen Ugla torsdag 25. november 2021

Mestringsglede i naturen med ekornbarna

Rammeplanen for barnehager sier at barna i barnehagen skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Naturen byr på mange og varierte muligheter for bevegelse, og med sin naturlige nysgjerrighet bruker barna disse mulighetene til å utforske verden rundt seg. Den nye hinderløypa vår inviterer til utforsking, og barna undersøker aktivt hvordan man kan bevege seg og bruke denne.

Hvordan kommer man seg gjennom her?
Se, vi står her oppe! Gjennom lek og samspill opplever barna verden sammen, og når gleden over å komme opp deles med en venn, blir den enda større.


Dette nettet gir flere bevegelsesmuligheter. Barna kryper under, klatrer over og fra rute til rute. Når små barn skal prøve noe nytt, kan de trenge litt hjelp for å få til det de prøver på. Med akkurat så mye hjelp og støtte fra de voksne som de trenger for å mestre en aktivitet eller handling selv, fungerer den voksne som et støttende stillas. Dette er noe vi har fokus på gjennom CLASS, i kvalitetsdimensjonen kvalitet på tilbakemelding. Ved å være et støttende stillas for barnet kommer man for eksempel med et forslag til hvordan barnet kan bevege seg for å komme forbi hinderet, eller en støttende hånd akkurat der barnet trenger. På denne måten mestrer barnet aktiviteten selv, og samtidig lærer de det de trenger for å klare det senere, det skjer en læring. 
søndag 21. november 2021

Mattelek i naturen på Gaupegruppen

Mattelek i naturen er et av temaene i årsplanen til barnehagen i november. Rammeplanen sier at barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagliglivet, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende. Matematikk finnes i det meste. Sammen med barna vil vi undre oss over strukturer og sammenhenger. Målet vårt er å legge til rette for matematisk læring gjennom lek og eksperimentering. Tidlig matematisk stimulering danner grunnlag for senere læring.

I samlingsstund hadde vi en lek som krever både tenke- og telle kunnskaper. Vi startet med å samle pinner og legge de i en haug.

Barna brukte sine kunstneriske evner og kreativitet.

Deretter fikk et av barna en oppgave med å hente like mange pinner som for eksempel en katt har bein. Så måtte neste man finne ut hvor mange bein har en fugl, en maur eller en edderkopp og sånn videre til det ble et barn igjen. Det siste barnet fikk hente like mange pinner som et tusenbein har bein. Det endte med at det siste barnet fikk med alle pinner som lå i midten, som de andre barna syntes var litt urettferdig:). For å ivareta barnas meninger endte det med at vi bestemte oss å bruke alle pinner og lage et tusenbein av de. Gaupene samarbeidet godt med oppgaven. 


Det var gøy å telle alle beina til slutt.

Alene var det tungt men sammen er vi sterke:)
Med hjelp av en stokk og en stein klarte barna å løfte en tung stein.

Barna ble inspirert til å prøve ut tyngdeløftemetoden på flere gjenstander i skogen og på forskjellige måter.


Gjennom lek får barna begynnende forståelse for matematiske sammenhenger. Barna sammenligner og måler både seg selv og forskjellige gjenstander.

Gjennom regelleker stimulerer barna problemløsning og tankemessige utvikling. De lærer seg nye strategier for å prestere på best mulig måter.

Ved gapahuken over "reveplassen" lekte vi postmannleken. Der barna måtte levere post til riktig postkasse som ble satt ute på rasteplassen. Hver postkasse hadde bilde av forskjellige fugler. Barna syntes det var veldig gøy med en sorteringslek. Barna styrker sin matematiske kompetanse med å sammenligne farge, form og størrelse. D stimulerer også språkkompetanse med å bli kjent med navn på de forskjellige fugler og sosialkompetanse med å samarbeide om oppgaven med å finne de forskjellige postene. 


Når vi telte ringene på stammen til treet fant vi ut hvor gammelt det var.
 
For å komme seg opp må barna beregne hvor man setter foten eller hvor store skritt man kan ta. På tur lærte vi om retningssans og hvordan vi kan orientere oss i skogen slik at vi kan finne veien tilbake igjen. Vi lekte at vi ser etter noen gjenkjennende tegn på veien som vi putter inn i en huskeskuff i hjernen vår.

På toppen åpnet det seg en super utsikt! Den nye turveien fikk navn "Langløype".

Gaupene utfordrer balansen sin med å klatre i trærne.På tur i "Eventyrskogen" forsket vi på hvordan vi kan finne et midtpunkt på en pinne. Etter flere forsøk fikk vi til at begge ender på pinnen veide helt likt. Vi festet tau på midtpunken på pinnen, hengte dette opp og festet to bøtter på hver side. Vi laget en vekt. Det var gøy å se hvordan barna engasjerte seg. De veide kongler, pinner, blader og videre...
  
Ivrige Gauper viste imponerende hukommelsesegenskaper når vi lekte kimsleken i samlingsstund på tur. Det fremmer mestringsfølelse hos barna slik at de får lyst til å lære mer.

søndag 14. november 2021

Eksperimentering med Revegruppa

I Rammeplanen står det at

  • gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover (s.52). 

Barn er i sin natur nysgjerrige og vitebegjærlige, så eksperimenter av ulike slag slår alltid godt an. På Revegruppa har vi derfor lagt inn et eksperiment fast på timeplanen hver tirsdag denne perioden (okt-nov). 

I Rammeplanen (s. 43) står det blant annet at personalet skal:

  • ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i barnehagens daglige arbeid og ved valg og gjennomføring av temaer og prosjekter 
  • bygge på kreativitet og lek og være åpne for improvisasjon og barns medvirkning 
  • veksle mellom spontane og planlagte aktiviteter

Denne bloggposten handler om et eksperiment vi kaller "synke eller flyte", og disse elementene fra rammeplanen kommer godt til syne i denne aktiviteten. 

Det går enkelt og greit ut på å undersøke og erfare hva som synker og flyter! Noen av barna fikk på forhånd være med å gå gjennom skuffer og skap på avdelingen for å finne objekter vi kunne teste. Vi samlet oss i ring rundt en stor og gjennomsiktig plastkasse fylt med vann.


Det gikk på rundgang hvilke barn som valgte ut en gjenstand for "flyte-synke-testen". Når barnet hadde valgt en ting måtte vi først finne ut hva gjenstanden heter (feks. en skje, aluminiumsfolie, eller trekloss). Så fikk barnet beskrive fargen, formen, hvordan den kjennes ut i hånda, og hvilket materiale det var laget av. Her hjalp vi hverandre så godt vi kunne hele gruppa - for det var ikke alltid så lett å vite, og ihvertfall ikke å finne et språk for=)! På denne måten stimulerer vi barna i deres språkutvikling, begrepslæring og utvidelse av ordforråd. 


En rød kule, laget av tre

Når denne første introduksjonen til objektet var unnagjort kom det store spørsmålet, eller hypotesen: "Tror dere den synker eller flyter?".  Her fikk alle barna som ville komme med sine innspill til hva de trodde kom til å skje. Noen sa aldri noe høyt i denne fasen av eksperimentet - men poenget er å skape indre tanker, undring og refleksjon. 


 "Flyter eller synker den røde trekula?". "Den flyyyyter" roper barna i kor!


Runden går, og stadig flere ting blir puttet oppi vannkaret.


Appelsinen flyter  - men hva skjer hvis vi skreller av skallet? Jeg trodde den kom til å synke - for det hadde jeg nemlig hørt rykter om! Men neida! Både appelsinen og appelsinskallet fløyt fortsatt - selv om skallet lå høyere i vannet. Dette ga rom for refleksjoner rundt "hvorfor det!"? Mange gode forslag ble delt i fellesskap=)


En annen spennende erfaring gjorde vi med "aluminiumsfolie", som var en nytt ord for de fleste av barna.
Og hvordan beskriver man egentlig aluminiumsfoliens form, farge og materiale? Flere la merke til foliens reflekterende overflate. "Jeg ser lyset" sa en! Taklampen ble jo reflektert! 


Men hva skjer når vi legger den på vannet? Den er jo laget av METALL! Metall er jo tungt? Da må den vell synke?


Men neida. Den fløyt den gitt! Men vi var ikke ferdig med aluminiumsfolien nei. På tide å brette den sammen=)! Vi tok den opp igjen fra vannet der den fløyt så fint, og bretten den sammen så det ble en kompakt klump:Og plopp - så landa den på bunn! Nok en situasjon å undre seg over. Hva hadde skjedd? Den fløyt jo istad? Hva var forskjellen på aluminiumsfolien fra første og andre gang vi la den på vannet? Tekniske forklaringer på hva som skjer er ikke nødvendig (og ofte mot sin hensikt) i disse situasjonene. Det er UNDRINGEN og fascinasjonen for fysikken og naturfenomenene vi er ute etter å skape og ivareta. Da kan en tørr teknisk forklaring drepe mye av magien=)!

Den observante leser vil også oppdage at appelsinen nå har sunket til bunns! HÆ! HVA HAR SKJEDD!!!!?


En skje, også laget av metall - hva skjer med den?


Rett til bunns.


Og til slutt - når alt fra fatet har blitt testet - er det selvfølgelig tid for å LEKE! For det har ikke vært bare-bare å øve på turtaking og holde hendene bort fra vannet med alle de morsomme tingene i=)! 


Og appelsinen måtte selvfølgelig deles og spises opp=)

---------------------------------

Uken etter hadde vi et annet eksperiment - med blanding av farger i vann. Vi gjorde først eksperimentet i en samlingsstund inne, og tok deretter med oss konditorfargen ut i utetiden, der barna fikk leke mer fritt med bøtter og kar og ulike fargeblandinger. Etterhvert begynte noen av barna å hente ting som de puttet i karene, for å se om det fløyt eller sank. Vi voksne som var tilstede utvidet leken videre ved å spørre spørsmål som "hva annet er det her ute som vi kan undersøke om flyter eller synker"? 


På denne måten knyttes ulike erfaringer sammen, og bidrar til videre tenkning, læring og utvikling. Dette er nettopp en av kvalitetsdimensjonene i "Tett på" (CLASS) som vi har jobbet med å utvikle og forbedre i vår egen praksis.