fredag 8. april 2022

Vårlek med ekorngruppen

 

Med våren skjer det spennende forandringer i naturen, noe som gir et perfekt utgangspunkt for små barns utforsking og lek. Ved å leke i naturen etterhvert som den forandrer seg blir barna kjent med hvordan det vi har rundt oss forandrer seg gjennom året. Sammen opplever de hva som skjer når isen smelter, hvordan vanndammen kan endre seg bare fra morgen til ettermiddag, hvordan vi kan få vannet til å renne, og hva som kan være oppå vannet og flyte, og hva som faller gjennom vannet og synker. Rammeplan for barnehager sier at barnehagen skal legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring. Ved å bruke sansene, leke i og "gjøre verden" i uteleken blir dette en naturlig del av vår hverdag. 


Med all isen som skulle smelte ble dette til masse spennende vann som vi kunne leke i og utforske. Og med litt såpe i vannet ble det ekstra spennende! Barna undersøkte hva som skjedde med vannet når det fikk såpe i seg, hvordan det brune vannet ble plutselig hvitt på toppen, og hvordan boblene ble flere når de rørte og plasket i vannet. 
Og med mildere vær ble også sanden mykere, så nå kunne vi grave i den igjen!  Ved å prøve seg frem erfarer barna hvordan det kan være forskjell på sanden som er i kantene av sandkassen, og den sanden som er i midten, hvor det fortsatt var litt hardt å grave. Vi er på oppdagelsestur i nærområdet. På vår vei er det mye spennende å undersøke, og barna forteller gjerne oss andre om de finner noe som er verdt å se nærmere på.


Her fant vi et blad med noen maur som krøp på bladet! Med små barns naturlige nysgjerrighet undersøker de det de finner på sin vei. 
Denne pinnen hadde maur på seg også! 

Her fant vi et tre som hadde mistet mye av barken sin, og resten av barken var veldig løs. Dette måtte undersøkes. Ved å kjenne på hvordan barken kjennes ut i hånden, om den er myk eller hard, glatt eller ru, får barna førstehåndserfaring med naturen i nærmiljøet vårt.
Kjenn på disse barnålene! Hvordan kjennes de ut i hånden? Er de myke eller stikkete?

Og her fant vi et sikkert vårtegn, nemlig blåveisen, som tittet frem mellom bladene. Ser dere den der nede? Undring og bevisstgjøring med tema om kroppen. Gauper

Rammeplanen sier: "Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser. Gjennom arbeid med fagområdet "Kropp, bevegelse, mat og helse" skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt. Barnehagen skal bidra til at barna blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne følelser".

I mars startet vi med tema om kroppen. Det er et interessant tema som vekker nysgjerrighet hos barna. Sammen med barna undrer vi oss over på hvorfor og hvordan kroppen vår fungerer. Målet vårt var å sette ord på, bevisstgjøre og bli bedre kjent med sin egen kropp. Barna fikk uttrykke seg gjennom lek, utforskning og de forskjellige aktivitetene og kjente både på sine grenser og følelsen av mestring.      

I Arboretet hadde vi et forsøk på hvordan ørene- høreorgan kan påvirke balansen vår. Gaupene løp rundt en pinne flere ganger og kjente på hva som skjedde med kroppen.
Etterpå forsket vi og erfarte at når man løper fort så stiger pulsen og hjertet slår fortere, så blir man varm i kroppen.

Vi kjente på hvordan det var å holde sin egen vekt.  


Vi sanser snøen slik at nerveceller på huden sendte signaler inn til hjernen og fortalt oss at snøen er iskald. 

Gaupene inspirerte hverandre til å turne og stupe kråka på gressflekken på en tur. Det er en av måtene man blir både kjent meg egen kropp og mulig utfordre sine grenser. 
 
Barna fikk uttrykke seg gjennom å tegne seg selv.Gjennom å studere tema om kroppen ble vi kjent med hvordan det ser ut inne kroppen og laget en modell av det. Vi startet prosjektet med lese en bok om kroppen og se på bildene. Vi undret oss over hva de forskjellige indreorganene heter og hva er dere funksjon. Etterpå startet vi med å klippe og sy. Gjennom kjennskap med et nytt formingsmateriell får barna stimuli for berøringssansen som er viktig for å lære og kunne bruke finmotorikken.
 
Berøringssansen i hendene er helt avgjørende for mange aktivitetene i dagliglivet.

 En av uttrykksmåtene hos barna er å utforske...hvor dypt det er i forhold til kroppen min...hvor mye vann kan jeg plaske ut når jeg hopper i vanndammen...
 
Vi undret oss over hvilke kroppsdeler og organer barna måtte bruke for å komme seg opp i treet...
Barna kom med noen forslag om at det var nødvendig med hender for å holde seg fast, beina for å ta et steg om gangen. Men så tenkte vi at man trenger øynene for å se hvor man skal klatre, ørene for å lytte til hverandres beskjeder og ikke minst hjernen for å tenke hvor trygt det er å klatre og hvilken gren skal man velge...

Vi fikk besøk av skolejentene Ella og Augusta som hadde laget en presentasjon om dyret "Ekorn". Det var veldig stas og gøy å møte jentene. Vi fikk høre og lære nye fakta om dyret. Gaupene prøvde å hoppe like langt som ekornet (3-4 meter) og barnas hjernens kognitive funksjoner ble stimulert gjennom å leke quiz om dyret, blant annet at ekornet kan spise fluesopp!