onsdag 20. desember 2017

Naturen som lekeplass

Naturen gir oss uendelige muligheter til lek, utforsking og samspill. Ute i skogen kan vi reise hvor vi vil med lekens univers. En stubbe kan bli et romskip, et tre kan bli et fly, eller en skråning kan bli veien til Syden. De bruker omgivelsene rundt seg til å skape en lekeverden hvor alt er mulig. Barn har en innebygd nysgjerrighet som sammen med naturens mangfold inspirerer dem til å skape lek som kan utvikles over tid og sted. Når barn er på tur i skogen, kan de finne seg en stein, et tre eller en plass som blir utgangspunkt for leken. Neste gang de kommer til samme sted, kan de ta opp igjen leken der den slapp sist.

Gjennom lek i naturen prøver barn ut egne grenser, og de får varierte motoriske opplevelser. Kommer jeg opp her? Hvordan skal jeg komme meg dit? Kan jeg klatre i det treet? Ny forskning viser at barn som leker mye i naturen, har bedre forutsetninger for å mestre bevegelse enn barn som ikke gjør det. Naturen inviterer til blant annet risikofylt lek. Gjennom lek som klatring, hoppe på ski og suse ned bakken, og la barna få bruke verktøy som sag, kniv og hammer opplever barna følelser som moro, spenning, grøss, stolthet og troen på seg selv. Slik lek er med på å utvikle barns mot og mestringsfølelse. 

Naturlekeplassen er med på å gi lavere konfliktnivå, lekeglede og aktive voksne. Vi er opptatt av et lekemiljø der voksne møter barnet som subjekt. Engasjerte voksne skaper engasjerte barn. Voksne som lever seg inn i barns fantasiverden og deltar på deres premisser bidrar til å støtte opp om og utvikle leken over tid. Aktive og tilstedeværende voksne som veileder barna underveis i leken, og støtte barna i ulike situasjoner som kan oppstå.