torsdag 16. april 2020

Digital teknologi- skaper undring og nysgjerrighet.Gauper

Digitale verktøy skaper en enorm interesse blant mennesker. Det har blitt et uerstattelig hjelpemiddel. Mange ting rundt oss er skapt av teknologi. Sengen vi sover i, eller et brød vi spiser er laget med hjelp av teknologi. I barnehagen har vi mye fokus på naturen. Derfor er det også viktig at barna blir kjent,  tar i bruk og får nye kunnskaper med hjelp av digitale verktøy.
For å skape interesse hos barna undrer vi oss sammen med de. Når barna opplever fleksible refleksjoner om deres tanker uten at man blir rettet på bevarer vi barnas fantasiverden. Slik at barna føler seg sett og hørt. Når luften blir full av spenning trengs det bare riktig verktøy for at barna kan fordype seg i utforskning som er bygget på nysgjerrighet.

 Vi bestemte oss for å prøve og forske med hjelp av vårt digitalt forstørelsesglass. Dette var en tålmodighetsprøve:). Barna ventet på at ipaden får lade seg litt. 

Insektene ute var fortsatt i dvale, men noen småkryp lurte seg inn i vindusåpningen for å overvintre. Gaupene skulle undersøke noen små nærmere.

Det var veldig spennende når vi fikk se insektene så tydelig og hvordan kroppen deres så ut.
Fagområde: "Natur, miljø og teknologi".

Det var enda mer morsomt når det lille insektet på 2mm våknet og begynte å krype! Barna holdt på lenge og det skapte mye latter og gode samtaler:).

Tema om kroppen. Gauper

Gjennom hele året jobber vi med tema om følelser. Målet er at barna blir kjent med egne og andre følelser og får øve på å sette ord på det. Fra slutten av februar hadde vi ekstra fokus på tema om kroppen. Rammeplanen sier: Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser. Gjennom arbeid med fagområdet "Kropp, bevegelse, mat og helse" skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt. Barnehagen skal bidra til at barna blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne følelser.
Den 27.februar hadde vi en tur til "Pilegrimsleden". På tur skulle vi teste hvordan kroppen vår fungerer. Vi ville kjenne forskjellen på om er det mer vanskelig å gå i motbakke eller ned bakken. 

På vei dit fant vi et nydelig vårtegn. 

Det fasinerte Gaupene stort. Vi brukte kroppen for å se, kjenne og lukte.
Når man går langt blir man litt sliten. Man kan bruke en gåstokk til å støtte seg på eller sette seg ned får å få pusten tilbake:). 

 
Det er alltid gøy å utforske skogen.

 


Barna er veldig gode til å finne masse fine naturskatter. 

Se så sterk jeg er, jeg kan løfte opp et tre!

Et pedagogisk opplegg. Vi tester kroppen vår... Etter flere løperunder ble barna enige om at det var lett å løpe nedover og var mer slitsomt oppover.

  


 
En super lekeplass.

 
Det tok ikke lang tid før barna kom i gang med rolleleken. 


 
På vei tilbake møte vi Revegruppen som var også på vei til barnehagen. Gaupene var veldig stolte når de kunne visse frem de vårtegnene vi fant i skogen.


Her lager vi en modell for pusteorganer. Målet var å synliggjøre for barna lungenes funksjon.Nese, munn og lungene. Når barna blåste i sugerør, så posene fylte seg med luft og omvendt. Gaupene syntes dette var veldig gøy.


fredag 3. april 2020

Gaupene gjør forberedelser til hagesesongen

Rammeplanen for barnehager sier: Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn.
Planter klarer seg uten mennesker, men vi er helt avhengig av plantene. Uten plantene skulle livet på jorda vært umulig. Prosessen fra et lite frø til en fullvokst grønnsak er så meningsfull og viktig, slik at barna lærer handle etisk og vise respekt for naturen. Underveis i prosessen lærer barna å vise omsorg over planten med å gi vann, passe på at det er nok lys, luke, gjødsle og glede seg over resultatet.

I februar sådde Gaupene tomat, agurk og brokkolifrø.

Barna har dyrket grønnsaker i flere år og har blitt veldig gode til det. Kunnskapen som barna allerede har fra før gjør at de kjenner ekstra godt på mestringen.


Det krever en dyp konsentrasjon hos barna...Tomat og agurkfrøene som vi sådde ble det dessverre ikke noe av. De var for lenge uten vann. Men brokkolien har klart seg. Nå har de blitt plantet over til et selvvanningssystem.


 
Vi har vært og sjekket hvordan det står til i grønnsakshagen vår i vinter også. Det er en av høydepunktene i hagen det å leke på barkefjellet. 

 
Sist vi var i hagen var Bjørnebarna med oss på tur. Det blåste veldig mye den dagen, men barna som er vant til å være mye ute og er glad i alt slags vær brydde seg ikke om det. Det var den gøyale leken som var i fokus. Under slike omgivelser har barna mulighet til å bli bedre kjent med hverandre og bygge relasjoner med tanken på den sosiale posisjonen i fellesskapet. 


Det er en av aktivitetene som fremmer barnas sosialkompetanse. For å kunne fungere i leken må man følge sosiale regler som å stå i en rekke og vente på tur, ta imot og gi beskjeder, lytte og bli lyttet til.


For å være trygg på egen kropp må man teste og kjenne sine grenser.