onsdag 23. august 2023

Oppstart på Bjørnegruppa

Endelig er vi BJØRNER! 

Det er ennå august, og vi anser disse første ukene som en tilvenningsperiode, selv om de fleste på gruppa er godt kjent med både personalet og barnehagerutinene. 

Men en måned er lang tid for en 5-åring, og overgangen fra ferie til barnehagehverdag kan være utfordrende.

Derfor har vi hatt sterkt fokus på felles lek, relasjonsbygging, rutiner og trygghet nå i starten.
Vi har vært så heldige å få to nye barn på avdelingen dette året, og har derfor arbeidet aktivt for å styrke fellesskapsfølelsen og tilhørigheten alle barna føler til gruppa=)

I Rammeplanen står det at barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap:

"Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være  betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov."

I dette første blogginnlegget vil jeg vise noen eksempler på hvordan vi jobber med dette på Bjørnegruppa nå i startfasen av året:


På tur skaper vi felles opplevelser, som samler barna under en felles "fortelling". Her vi på tur gjennom jungelen, og fantaserer sammen om ulike dyr som lurer bak hver busk.


Under kjempetujane i arboretet søker vi ly for en liten regnskur under måltidet. Vi setter oss tett sammen i mindre grupper, titter opp under trekrona, og finner ut hvor det er tettest beskyttelse mot regndråpene. Vi observerer vepsene som forsøker å spise maten vår, og det setter i gang en stor samtale rundt veps og bier og barnas erfaringer med disse. Vi leter opp digitale ressurser på telefonene våre, og lærer mer om veps og biers levesett, og hva som er forskjellene på de ulike artene. 


På vei til grønnsakshagen er det mange muligheter for lek og moro. Noen barn plukker bringebær langs veikanten, og andre snakker om hva de har gjort i ferien. Da kommer Rolanda på en idé! På denne parkeringsplassen er det jo perfekt å leke "klemme-sisten"! Det er som stiv heks, men istedenfor å krype gjennom beina må man gi den som er er "tatt" en klem. Da er man fri og kan løpe videre=) Dette er en av flere leker som stimulerer til fysisk kontakt på ulike måter. Her kreves det sosial kompetanse for å vite hvor "hardt" man kan ta de som løper, og deretter selvtillitt og trygghet for å tørre å klemme de andre bjørnevennene sine, også de man ikke klemmer til vanlig.


Vi har foreløbig bare hatt én tur til Sæteren gård, men dette blir en ukentlig tur utover høsten. Det er en lenger tur (ca 2 km én vei), og krever utholdenhet fra barna. Derfor legger vi inn morsomme elementer på veien. Her stiller barna seg opp for en spurt-konkurranse til neste stolpe. 


Vi tar mange stopp langs veien, og her er det "blåbærstopp" på Rolandas hemmelige blåbærlyng bak steinen! Å sitte sammen nedi lyngen og maule blåbær er en fantastisk opplevelse.


Veien er lang, men belønningen er stor på Sæteren gård. Hinderløypa er SUPERMORSOM, men også utfordrende og til tider frustrerende. Vi må vente på hverandre, hjelpe hverandre, feile, reise oss opp igjen, og prøve igjen. 


Fra tårnet ser vi langt. Helt til KINA mente noen. Vi kjenner det kile i magen når vi ser ned, og pulsen i hjertet etter alle trappene på vei opp. Vi deler våre erfaringer med høyder og klatring, og snakker om høydeskrekk og det å være redd. Da er det godt å ha en hånd å holde i og gode venner som støtter.


Veien kostes mens vi synger en trall på vei tilbake. Det er så mye å oppleve sammen på en tur som dette. Under måltidet deler vi erfaringer og tanker fra turen, og opplever at vi er tettere som gruppe enn når vi kom til barnehagen denne dagen.


Her ser vi et eksempel på samarbeid. De ville alle lage en vannbane på framsiden av huset, og skjønte at de måtte arbeide sammen dersom de skulle få frakta rørene dit. Slikt rører et barnehagevoksen-hjerte.


På Bjørnerommet tilrettelegger vi for dukketeater og rollespill. Noen tar rollen som regissør, andre som rekvisitører og skuespillere. Vi voksne støtter og veileder der det trengs, men lar barna for det meste styre showet. 


Et felles bjørneprosjekt som skaper fellesskap er arbeidet med Brannbamsen Bjørnis og hans "Brannvernskole". Vi har korte samlinger hver tirsdag med tema-plansjer som går gjennom ulike brannverns-situasjoner. Bjørnisbamsen, bok og sekk får bli med hjem til barna etter tur, og alle gleder seg til det er deres tur! 


Dette var bare et lite innblikk i bjørnehverdagen vår. I de videre blogginnleggene vil vi vise fram ulike aktiviteter og tema som vi jobber med på gruppa.