fredag 20. november 2020

Harebarnas mattelek i barnehagen

 

De to siste ukene har vi hatt fokus på mattelek på haregruppen.  Små barn erfarer med kroppen. Mattelek for små barn er å oppleve det fysiske rom i forhold til seg selv. For at et barn skal kunne vite om det får plass oppi lekekassen eller i lekebilen, prøver det seg frem og ser om det får plass. 

Vi har utforsket sammen med barna hvordan vi skal komme oss opp en bakke i ulendt terreng og ned sklien. Vi har utforsket skliehuset og røret bak der. Får jeg plass inne i røret? hvordan kommer jeg til andre siden? Vi er med for å støtte og hjelpe slik at barna skal oppleve mestring. 

Vi har hatt lek med vann og sand i forhold til å måle mengde. Hva skjer hvis jeg heller sand fra en stor bøtte over i en liten bøtte? eller omvendt? Hva skjer hvis jeg snur en bøtte med vann på hodet? 
Dette er noen av spørsmålene vi har undret oss over sammen med barna. Samtidig setter vi ord på det vi gjør og opplever sammen. I sandkassen har vi lekt med rør.Vi testet ut hvilke biler som fikk plass i røret. Noen var for store og noen var passe. Etterpå prøvde vi og putte baller inn i røret og de var akkurat passe. Spennende å se om ballen kommer ut igjen i bunnen av røretHer utforsker vi hvordan vi skal komme oss opp en bakke i ulendt terreng. Vi kan krabbe eller gå opp ved å holde oss i sklia. Når vi endelig kommer på toppen kan vi skli ned i full fart, da kan det være trygt med en voksen hånd å holde i. 
Sølepyttene har vi også kost oss med. Her øses det vann i bøtter og helles ut igjen. Barna får erfaring med hvor mye vann det er plass til i bøtten og hva som skjer når vi heller ut. Barna samarbeider med å fylle bøtten med vann. Når den er full, helles det ut og de starter på nytt. I sandkassen har vi lekt med bøtter i ulike former og størrelser. Vi fyller med sand og former sandkaker. River ned og lager nye.Inne på badet har vi hatt vannlek. Barna fyller opp kopper og kar med vann og heller ut eller over i de forskjellige koppene. De måler hvor mye vann det er plass til hvis de heller fra en liten kopp til en stor eller hvor mye vann som kan helles fra tekannen og over i skålen. Vi testet også ut hva som flyter og synker. 
I hinderløypen har vi øvd motoriske ferdigheter. Her prøver vi å krype under og over. Vi balanserer på stokker og går over broen. Vi har introdusert leken gjemsel. Først har vi lekt bjørnen sover hvor vi gjemmer ansiktet. Deretter har vi prøvd om vi kan gjemme hele oss bak trærne. Røret bak skliehuset er en morsom lek. Her kan barna se og snakke med hverandre ved å stå på hver sin side. Vi prøver å krabbe gjennom selv og vi tester ut om ballen får plass til å trille igjennom. Det fikk den, bare vi brukte nok kraft til å trille den gjennom. 
Eventyret om Gullhår og de tre bjørnene er et eventyr som barna liker godt. Vi blir kjent med ord som minste, mellomste og største. 


Mattelek på tur. Revebarna

 Rammeplanen for barnehagen sier at barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i daglig liv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende. Matematikk finnes i det meste. Fra barna er små erfarer de matematikk gjennom å måle rommet i forholdt til kroppen sin med å krabbe, klatre, spise også videre. Sammen med barna vil vi undre oss over strukturer og sammenhenger. Målet vårt er å legge til rette for matematisk læring gjennom lek og eksperimentering. Tidlig matematisk stimulering danner grunnlag for senere læring. For å bli kjent med nye matematiske begreper hadde vi på gruppen fokus på lek med former og vi øvde på gradbøying. For å gjøre lett tilgjengelig og synlig for barna hengte vi både bokstaver i alfabetet og tallkortene på veggen på lekerommet. Målet vårt var at barna vil få begynnende forståelse for matematiske sammenhenger. Det å kunne oppleve glede, erfare, utforske og leke med former og mønster.


I dag bestemte barna at dagens tur i nærområdet vårt blir til grønnsakshagen. Før vi skulle av gårde ble det presentert turens aktivitet som var naturbingo. Når Revene fikk høre det ble de kjempeivrige og startet umiddelbart før selve turen startet:). Det var veldig gøy å se barna så engasjerte! De var raske til å finne de forskjellige gjenstandene.   
Vi trakk inn fagområdet som "Antall, rom og form". Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling(Rammeplan for barnehagen). 


Der er kongle...

Naturvaktene Rever er gode til å se og plukke opp det som ikke hører hjemme i naturen. Vi så på bildene og prøvde å sammenligne det, slik at det ga oss en fin mulighet til refleksjoner rundt det. Barna kom til enighet at både et glasskår og en bit av dreneringsduken skal i søppeldunken. 

En hund, vi skulle finne en hund også! ropte barna...

Gjennom "Naturbingo" leken får barna øve på å parre en gjenstand med bilde det er å parkobble. De undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter. 

Barna ville måle kreftene sine med prøve til å løfte opp noen steiner...
Revene syntes det var alt for lett :)...

Rett ved grønnsakshagen ligger barkehaugen som barna synes det er morsomt å hoppe i.
For å komme seg opp eller ned må barna beregne hvor man setter foten eller hvor store skritt man kan ta.

Det ble en lekeplass som forespeilet et badebasseng. Det var vannsklier og stupebrett og barna testet mange forskjellige muligheter på hvordan de kan bruke kroppen sin for å komme seg ned...

En liten stopp fulgte til en ny lek. Et bord ble brukt som rekvisitt for en buss. 
Ta en plass nå kjører vi :)...

Tre stoler i hagen var spennende å prøve å sitte i. Revene var gode både til å vente på tur og bytte på. Barna fant også ut at den ene stolen fikk pass til to barn. Etter at vi fikk slappe av litt tok vi en tur tilbake til barnehagen :).

tirsdag 17. november 2020

Mattelek i naturen med ekornbarna

Mattelek i naturen for små barn handler om å utforske rom og størrelse med hele seg. De har en kroppslig væremåte, de lærer verden å kjenne gjennom å bruke kroppen. Med sin iboende nysgjerrighet undersøker barn om de kan komme gjennom, over eller under. Naturen inviterer til en slik utforsking, og her kommer mange begreper inn, som stubbene som kan klatres over, busker vi kan krype gjennom eller under, og trær man kan gjemme seg bak. I vår lek undersøker vi det store treet og den lille pinnen, den lange marken og det runde sneglehuset.Ser dere meg bak her? Trærne i arboretet inviterer til lek og utforsking.


Kom, vi ser bak treet sammen!


Ser du meg?

Underveis på våre turer, finner vi små og store spennende saker som vi undersøker sammen. 
Hei hei! vi kan se hverandre mellom her!

Kan jeg sitte her tro?

Vi undersøker om vi kan holde rundt dette treet sammen. 
Kan vi holde alle tre?


På vår vei i skogen fant vi en liten hule innimellom busker og trær, her måtte vi undersøke om vi fikk plass til å være. Og det fikk vi, det var et perfekt sted å sitte.


Kan du finne oss? Her kunne vi gjemme oss, leke at vi bodde, og det var mange mulige innganger. Vi gikk, krøp og krabbet ut og inn av den fine hulen. 


Ute i barnehagen er det også mye å undersøke, og på regnværsdagene inviterer vannet til lek. Vi fyller bøttene med vann og ser hvor mye vann det er plass til, vi heller det ut igjen i dammen, og vi ser hvordan saker flyter og synker i vannet. 


Med å bruke hele kroppen blir barna kjent med rom og størrelse. For å komme gjennom røret må vi krype.

Hva med bilen, kommer den gjennom? 

Kanskje hvis jeg hjelper til?

I vår lek med rørene undersøkte vi hvilke biler og båter som kom seg gjennom. Vi så at ikke alle bilene kom gjennom, noen var for store, men de små klarte det. 

Med naturen rett utenfor døren er det masse naturmaterialer som er perfekt til mattelek. Vi samlet blant annet kongler som vi sorterte, vi hadde en, to og tre kongler. Hvordan ser de ut? Er det små eller store kongler? Vi leker oss med tall, antall, form og størrelser sammen.