torsdag 15. mars 2018

Postbudlek i arboretet


Postbudlek i arboretet 

En viktig del av barnekulturen er regler og definisjoner på hva som er lov og ikke lov. For å få erfaring med dette har vi lekt en del regelleker, som gjemsel, måkebilen kommer og postbudlek. Dette tar tid å lærer seg. Etter hvert som vi jevnlig leker ulike leker med forskjellige regler, snakker om det underveis og i etterkant ser vi at flere utvikler forståelse for den bestemte lekens regler. 

Gjennom lek og samhandling utvikler barna sin sosiale kompetanse. Sosial kompetanse kan gjenspeiles i barnas evne til å ta initiativ til for eksempel en regellek, og til å opprettholde et vennskap. Forståelse for relasjoner til andre og mestring av sosiale ferdigheter krever erfaring og deltakelse i fellesskapet. Postbudleken går ut på at det er lagt ut bilder av ulike norske skogsdyr rundt omkring i skogen. Hvert enkelt barn får så utdelt et bilde av et av disse dyrene som allerede ligger gjemt i naturen. Oppgaven til postbudet er å finne det samme bildet som man selv holder i hånden og legge det oppe på det andre. Deretter kommer postbudene tilbake til start og henter et nytt bilde. Slik fortsetter leken til all posten er levert til riktig sted. Noen løser oppgaven rast og andre bruker lenger tid. Vi har variert vanskelighetsgraden på hvor bildene er gjemt, noe som gjør det spennende og utfordrende for barna. 


Kroppslig lek og glede på aketur i nærmiljøet! 

Her om dagen tok vi med oss rumpeakebrett på nærmiljøtur. Det var en glad og spent barnegruppe gikk av stede og gledet seg over utforskning av nye omgivelser. På veien studerte vil blant annet all den hvite snøen, solen, fuglelyder, dyrespor, forskjellige tær og skilt. Hmm.. Verden er full av undring og utforskning.


  


Etter å gått oppover veien, funnet et passende sted og tråkket snøen litt ned, suste vi etter hvert av sted. Fart og spenning gir så mye glede! Å bevege seg i så mye snø gir stor opplevelse og erfaringer som kjennes på kroppen. For så mye snø har vi ikke hatt må mange år. Tenk for en opplevelse!  Vi må utforske, teste ut og finne ut hvordan vi skal klatre opp i snøhaugen, hvordan vi skal komme ned, hvordan kan vi skal reise oss når vi faller, må vi rulle rundt eller krype sammen og hvordan kan vi beveges oss enkles mulig i terrenget med masse snøe. De kroppslige erfaringene gir motorisk stimuli, ulike utfordringer og mestringsopplevelser ved at man stadig opplever å finne ut hvordan man kan leke, utforske og bruke snøen vi har.

     


Gjennom å gå sammen på tur styrkes barnas samhold, gruppeidentitet, turglede og sosial kompetanse. Under aking øver vi på å vente på tur, se på hverandre, heie på hverandre, dele og sende rumpeakebrett, hjelpe hverandre om noen sitter litt fast eller trøste om noen er litt ei seg. Sammen øver vi på hva som er å være god og hvordan vi kan være gode mot hverandre!

 Her hoppes det ned fra snøkanten. 


 Og her klatres det opp.


På vei hjem samarbeider og deler på å dra og sitte på.

søndag 11. mars 2018

MATMATIKK I BARNAS FRIE LEK


Her vil jeg vise dere butikken som ble bygget her om dagen.  Jeg vil gjerne vise hvor mye matmatikk og samarbeid barn lærer gjennom sin frie lek. Her er det tre barn som har laget en butikk. Sjekk hva barna har fått til i forhold til matematiske emner som MØNSTER, SORTERING, FARGER, SYSTEM, RETNING OG ANTALL og mye mer. de hadde det til og med veldig GØY og masse MESTRINGSFØLELSE.


fredag 9. mars 2018

Ekornbarna leker i vinternatur

Vi på ekorngruppen utforsker det helt nære, og gjennom lek på uteområdet vårt blir vi kjent med naturen om vinteren. I skogen vår er det mye å undersøke. Her fant vi kongler som vi samlet i bøtter og studerte. Her kommer fagområdet natur, miljø og teknologi inn, vi opplever og utforsker naturen og naturens mangfold.


 Oppi denne boksen var det en snøklump. Sitter den fast? Hva skjer hvis  boksen snus på hodet? Sammen undersøker vi det vi finner, og undrer oss over det som skjer. Hva med myk snø? Hva kan vi gjøre med den? Hvordan kjennes den ut?Vi utforsker hinderløypa vår. Med sin kroppslige væremåte erfarer små barn verden med hele seg. De blir kjent med hinderløypa ved å prøve seg frem. Kommer jeg opp her? Hvordan kommer jeg til den andre siden? Gjennom lek prøver de ut motorikken og egne grenser. Og mestringsfølelsen er stor når man får til noe som kanskje så vanskelig ut.