torsdag 30. januar 2020

Språkstimulering. Eventyr om "Skinnvotten" på Gaupegruppen

På tur i "Eventyrskogen" er det spennende å utforske omgivelsene. Ulendt terreng byr på noen utfordringer og barna får kjenne på stolthetsfølelsen når de kommer på toppen. Denne gangen har vi sett to rådyr som vi har gått parallelt med gjennom hele stien. Men plutselig forsvant de ut i skogen. Vi er så heldige at vi hadde en unik mulighet til å komme så nære naturen. Det var en fin opplevelse som vi delte sammen. Det satt i gang tankene hos barna, noe som medførte spennende samtaler videre.
 Gjennom dagen har vi mange kommunikasjonsopplevelser som vi setter ord på. Det vi ser, føler, tenker og opplever. I alle slike situasjoner stimulerer vi språket til barna. Vi jobber for å skape et godt språkmiljø i barnehagen. Målet vårt er at barna er godt rustet til og har grunnleggende ferdigheter for å delta i en demokratisk avgjørelse og at de blir sett og hørt. En god språkutvikling er viktig for relasjoner, vennskap og læring. 


Vi skulle gjerne sett hvor det har blitt av rådyrene, men de var borte for godt.

Noen utfordrer seg selv med å velge den vanskeligste veien. 

En fin måte å jobbe med språk er eventyr og fortellinger. Dette månedseventyret var "Skinnvotten". Vi startet med å lese eventyret for barna. Vi ble kjent med alle dyrene og deres navn med riktig rekkefølge i handlingen. Vi tok eventyret ut på tur, vi fortalte det med konkreter, barna dramatiserte eventyret selv og vi hadde formingsaktiviteter med tema om "Skinnvotten".
Med dette trakk vi fagområdet som: Kommunikasjon, språk og tekst". 


Gaupene brukte konkreter for å fortelle eventyret. Det å være stemmen til et at dyrene engasjerer barna. De øver på selvhevdelse med å spille foran og for de andre barna.

     Neste gang vi var på tur til "Eventyrskogen" brukte vi en annen metode for å formidle eventyret.
Med stor engasjement dramatiserte Gaupene eventyret selv. 

Det var en gang en gammel mann som gikk en tur med hundene sine.

Her kommer Pilemus Silkehår, den smatt inn i votten og pep: -"Dette skal være huset mitt i natt".

Så kom Haremann Hopsadans.

Så var det tre stykker som bodde i votten, Pilemus Silkehår, Friskefrosk Langelår og  Haremann Hopsadans.

Hvem er det som bor i denne votten?- spurte Revemor Silkesvans.

Plutselig kom Ulven Aldrimett og stanset ved votten.

Etter en liten stund kom Villsvinet Trynebrett og fikk bo sammen med alle dyrene. 

Det knakte og brakte... så kom Bjørnefar Labdiger. Alle dyrene måtte trykke seg sammen for å gjøre plass til bjørnen.

Så var det syv stykker som bodde i skinnvotten.

I mellomtiden merket mannen at han mistet votten sin. Hundene løp føre, og så fikk de se noe som rørte seg akkurat som om det var levende.

Da begynte hundene å bjeffe... alle dyrene sprang ut av votten og ble borte i skogen.

Barna var så imponerende gode at vi måtte klappe for oss selv! Gaupene storkoste seg med rollene som de hadde valgt selv.

På vei tilbake til barnehagen fant vi noe som vi ikke får se så ofte midt i januar.
Barna syntes det var ikke helt riktig.

I det siste har vi hatt fokus på lydene R og S.
For å gjøre det morsommere å jobbe med språket laget vi en lydeske som barna kaller "den magiske esken". Når barna åpner den for å finne et kort så spiller esken musikk og stopper når man lukker den:).  søndag 26. januar 2020

Språkstøtte for de minste barna

Trygg før 3 - Språkstøtte

Denne måneden har vi på Ekorngruppen jobbet med dimensjonen Språkstøtte. I det daglige handler språkstøtte om mengden og kvaliteten som vi voksne gir og støtter barna i deres språkutvikling. Små barn lærer språk gjennom å høre på andre snakke, og selv bruke språket aktivt med andre i aktiviteter som engasjerer dem.

I januar har vi blitt kjent med ulike fugler. Vi har sett på bilder av fugler, navngitt fugler vi har sett ute, hatt samlingsstunder med fugler som tema og brukt appen Whatbird hvor vi har sett bilder av fugler og hørt hvordan sang de synger. Ved hjelp av denne appen har vi kunnet kalle på kjøttmeisen.
Vi bruker her appen Whatbird. Barna ser på bilde av fuglen mens fuglesangen spilles av. 

Det verbalet språket er viktig for utviklingen av sosial kompetanse. Det er godt dokumentert at at barn som får lite språkstøtte hjemme, har stor nytte av å være i barnehagen. For at barnehagen skal utjevne forskjeller mellom barn med god og forsinket språkutvikling kreves det at vi voksne bruker et rikt språk sammen med barna og oppmuntrer dem til selv å være språklige aktive. 

Vi har også laget fuglemat sammen. Dette var en veldig fin aktivitet der vi hadde stort fokus på den voksnes rolle som støtte til å bruke språket. Vi gjentok ord og utvidet og forklarte begreper, benevnte ingredienser av ulike frø og korn, sang sanger og navngav fugler. 
Barna bruker taktil sansen og kjenner konglene. 
Vi beskriver hvordan konglen ser ut, kjennes ut og hva den skal brukes til. 
Barna blander sammen frø og korn. Vi snakker
om det som skjer her og nå, og det barna gjør. 
Vi kjenner, ser og snakker om solsikkefrøene.
Vi stiller barna åpnespørsmål som starter med
spørreord "hva", "hvem" og "hvordan" for
deretter å vente på svar.

Fuglematen har vært i fryseren over natten.
Vi tar maten ut fra begrene og henger de opp ute.
Sammen synger vi sanger om fuglene. 

Vi beskriver barnas handlinger og hva vi voksne gjør selv.
Når barna uttaler et ord feil, svarer vi med riktig uttale uten å
si at det var feil. torsdag 23. januar 2020

Turer i januar - RevTurer i januar!

Vi som er naturbarnehage er stolte av å være ute i all slags vær. Det står i årsplanen til barnehagen at vi, gjennom å være ute i sol, regn, snø og vind blir kjent med klima og de forskjellige årstidene – mye fordi vi er der da forandringene skjer. Vi er heldige som har et stort og varierende uteområde i barnehagen, men vi prøver så ofte vi kan å komme oss utenfor gjerdene og bruke naturen på en morsom og lærerik måte.

Hovedtema for Revene i januar har vært fugler, og vi har hatt fokus på å gjenkjenne de fuglene vi ser mens vi går på tur. Langs stiene rundt barnehagen er det satt opp flere fuglekasser og lagt ut fuglemat, og barna gjør sport i å lokalisere og peke ut disse. Er vi heldige, kan vi observere besøkende fugler mens de spiser eller flyr inn og ut av redet. Så langt har barna blitt godt kjent med kjøttmeisen, dompapen og gråmeisen. Hvis vi ser disse på turen vår, hører vi ofte barna skrike «KJØTTMEIS» eller annet. Vi har også bidratt til å mate fuglene ved å henge opp «selvlaget» fuglemat i trær og over fuglekasser. Enkelte plasser tok det ikke lang tid før den første fuglen satt seg ned, til stor begeistring.


Vi drar på besøk til flere plasser i løpet av uken. Gaupeplassen er en etter hvert kjent plass hvor vi er så heldige at vi kan fyre bål mellom 15.april og 15. september. Den muligheten benytter vi oss av, og en mandag tok vi med oss pinnebrød opp dit for å grille på bålet.
Dette må ha slått an hos barna siden vi fikk flere tilbakemeldinger fra foreldre som i ettertid har å blitt spurt av barna om de også kan dra ut for å grille sine egne pinnebrød. Gaupeplassen har også verktøy som barna får prøve. Her kan vi sage, hamre og spikke sammen med voksne. God risidkomestring og motorisk trening!

En av de lengre turene vi går, som er anslagsvis 1.5 km lang, går forbi «Bjørnehulen». Dette er et hull i fjellet som det går an å krype igjennom og komme ut på andre siden. Alltid før vi nærmere oss, bygger vi opp stemningen med å si «hysjj, vær stille. Vi må ikke vekke bjørnen i hulen» og dermed lister vi oss fram til åpningen. Som regel må en av tøffingene går først for å sjekke om kysten er klar, før resten av oss tørr å komme fram. Det er en fin pause/avledning på turen som gjør det enklere for oss å gå langt. Bakkene vi kommer til etterpå er bratt og i vinter har det vært veldig glatt flere steder. Dette er ingen utfordring for de som har lært seg å skli! 
Så kommer vi til vår favorittplass: Skogen i arboret. Det er mange stier som går på kryss og tvers her og vi finner nesten alltid en ny sti å teste ut. Ofte velger vi å lage våre egne veien som går utenom stiene, som gir utrolig god trening i grovmotoriske ferdigheter siden vi ferdes i ulendt terreng (klatre, krype, hoppe, balansere, åle og rulle). Barna har blitt flinke til å bevege seg i skogen, og de oppleves mye friere og tryggere når vi er på tur. Tydelige rammer, mengdetrening, god sosial tilhørighet og tilstedeværende (og lekne) voksne gjør at vi som en gruppe er blitt kompetente på dager i friluft. Den nyeste oppdagelsen var klokketårnet som vi stadig hører fra barnehagen, men ikke har sett enda. Det ga et ganske majestetisk uttrykk der det ruget 10-15 meter over oss. 
Håper dere får vært like mye på tur som vi, og får gode naturopplevelser sammen med venner!
Hilsen store og små på Rever.

onsdag 22. januar 2020

Vi setter ut foringsplasser i nærmiljøet og vi lager fugler


 Vi har inngått et samarbeid med NOF - Norsk Ornitologisk forening i Asker og Bærum (fugleforeningen for fugleintresserte i Asker og Bærum).
Det ble satt opp "offentlige" fuglematings - stasjoner langs Murenveien slik at turgåere langs veien vil få glede av dem på ferden. Dels for å hjelpe fuglene, dels for å få flere til å interessere seg for dem. Vi ser også disse godt fra vår utelekeplass.
NOF har sammen med Bjørnebarna satt opp foringsatutomater og noen fuglehus inne på barnehagens område også. Vi har fått i oppgave å fylle på frø, og har en fast dag i uken hvor vi sjekker beholdere og eventuelt fyller de opp. Dette er spennende. Vi skal se hvilke fugler som kommer i barnnehagen og registrere dette. Vi ser og vi lytter. Barna er veldig ivrigeog vi har mange fine samtaler og undersøkelser rundt hvilke fugler det er.
Vi kommer her inn på både bærekraftig framtid, naturfag og naturopplevelser, matmatikk og estetikk.

fuglematstasjonene fylles opp

Og henges opp i trærne på barnehagens uteområde.
Vi skal registrere hvilke fugler som kommer til foringsplassen.
 For å synliggjøre dette har vi laget et system,
der vi noterer hvilke fugler vi ser eller hører hver dag og uke.
Vi har også studert fugler fra bilder nøye og tegnet de selv.
 De ble veldig fine og vi er så stolte. De henger på formingsveggen. VI LAGER DOMPAPPER

Vi har også laget dompapper av garn.
 Her må det telles runder 60 - 50 - 30 
Det skal snurres rundt en papp-plate og
klippes opp etterpå.


Når alt er klippet opp, må det legges i en bestemt rekkefølge.

Så skal det knytes og brettes

Så er det øyne som skal på

Og til slutt er det nebb

SE SÅ FIN :)