mandag 23. mai 2022

Bærekraftig fremtid gjennom dugnadsuke - ekorngruppen

Med våren kommer også dugnadstiden, og vi i Øverland har dugnadsuke sammen med barna, hvor barn og voksne samarbeider om å gjøre det fint ute i barnehagen. Gjennom å være aktivt med på dette ønsker vi å gi barna erfaring med hvordan vi kan ta vare på det vi har rundt oss, både av materielle ting og naturen. 

Såkassene skulle gjøres klare for våren, og sammen lukte, gravde og vendte vi i jorda. Vi kjente hvordan jorda kjentes ut og var samtidig på utkikk etter småkryp som kunne høre til her.

Det vi lukte puttet vi oppi komposten vår. Her så vi også at det var løk som var blitt lagt oppi i fjor som nå var på vei til å vokse opp! Vi undersøkte hvordan det var oppi komposten, og hvordan det som hadde blitt kastet oppi her tidligere nå så og kjentes ut. Ved å være aktivt med får barna førstehåndserfaring med hele prosessen fra jord til plante til jord igjen, og hvordan vi kan bruke det vi har på nytt. 

Vaskedag! Vi fant frem uteleker, karet vårt, vann, såpe, koster og svamper og satte i gang med vasking av leker. Barna ble engasjert med på oppgaven, og sammen skylte, helte, børstet og skrubbet vi lekene så de ble veldig rene og pene. 

Barna samarbeidet om vaskingen, jeg kan holde bilen når du vasker! Gjennom å gjøre sammen blir barna kjent med hvordan vi kan ta vare på de tingene vi har. Dette snakket vi også om i ettertid, at lekene nå var blitt rene fordi vi vasket dem.
En av dugnadsaktivitetene var å rydde store steiner fra bakken vår. Disse la vi i trillebårer, før vi kjørte dem ned til porten inn til skogen og tømte dem ut nedenfor stien. Her kommer det mye samarbeid inn. For å få trillebåren ned til porten trengte vi å være flere som hjalp til. Gjennom en slik oppgave erfarer barna hvordan det blir lettere å få det til når vi gjør det sammen og hjelper hverandre. Og den felles mestringsgleden blir stor når de har klart det sammen. 

 Underveis i vår steinrydding oppdaget vi noen småkryp som måtte undersøkes. Små maur, edderkopper og larver har våknet til liv og nyter solen. Vi så på småkrypene sammen og snakket om hvordan vi må være forsiktige med dem og ta vare på dem. Å erfare hvordan vi kan ta vare på det som lever i naturen er også en del av bærekraftig utvikling. Rammeplan for barnehagen skriver at barnehagen skal bidra til at barna får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar