søndag 11. september 2022

Plantefarging av garn på Bjørnegruppen

Det finnes mange spennende og vakre farger i naturen. Vi ville prøve oss fram og eksperimentere med de forskjellige planter og ting vi kan finne i vårt nærmiljø. Med å bruke plantefarging slipper man å forurense. Det er en helt naturlig måte å farge tekstiler på som vil fremme bærekraftig fremtid også. I oldtidsgraver fins nesten alltid rester av tekstiler farget med planter. Fargede klar i rødt og blått var forbundet  med makt og status. 

På jakt etter bestemte planter utvikles observasjonsevnen og med økt kunnskap om naturen øker naturgleden. Vi tok med bøttene og var klare til å dra på naturskattejakt som vi kan bruke til plantefarging. Barna ville kalle det for heksesuppe og det inspirerte de enda mer...

På jakt etter naturskatter...

Vi fant mat-sopp brunskrubb.
 
Gjennom lek, undring og utforskning styrker barna deres matematiske forståelse.
Heldigvis var soppen litt mindre enn bøtten eller så den skulle ikke få plass der... 

Hjerteform i naturen.

Dere kan få tak i bladene, mens jeg holder treet nede! Samarbeid!

Om du ikke finner sopp selv, så kan du få en av meg. Barna lærer empati og viser prososial atferd med å utføre en handling uten å forvente noe tilbake. 

Den kjuke satt veldig godt... det var vanskelig å plukke den opp...
Barna samlet seg rundt stubben for å prøve like hvem får kjuken opp :) 
Eventyrstien ligger parallelt med barnehagen. Det var litt interessant, selv om vi har gått et godt stykke på tur, havnet vi rett ved barnehagen i luftlinjen.
Vi gjorde erfaringer med både forskjellige avstander og høydemeter. 


Tilbake i barnehagen. Vi startet med å sortere og sammenligne det vi plukket i skogen. Vi tok frem tre kjeler til sopp, kongler, bark og pinner, og blader og gress. Vi undret oss sammen med å se etter likheter og ulikheter, slik at barna fikk brukt sin matematiske kompetanse. Gjennom å kvalifisere ting etter form, farge og struktur og med hjelp av åpne spørsmål, stimulerte barna evne til å bruke språket som redskap for logisk tenking. Med dette trakk vi inn kvalitets- dimensjonen "Utvikling av tenkning og forståelse".


Mens vi ventet til bålet gjør seg klart, brukte vi tid på forberedelsene. Gjennom dimensjonen "Organisering og produktivitet" har vi lagt til rette for at alt av materiell var klart og tilgjengelig. Ventetiden gjennom aktiviteten fylte vi med refleksjoner og lek, slik at det ble lagt til rette for læring også i overgangene.

Heksesuppene var klare til koking.

Vi erfarte at våt ved brenner ganske dårlig og måtte forte oss å hente tør slik at kokeprosessen ikke blir avbryt.  
Vi lærte av Bjørnis at man skal aldri forlatte en bålplass uten tilsyn og slukke den når man er ferdig.

Når fargevannet var klart var det tid til å legge garnet opp i.

Bjørnene syntes at garn så ut som nudler:)) 
 
Etter at garnet ligget i plante-vann en god stund fikk vi fisket det opp...

Spennende!

Vi hengte det til tørk, vi erfarte at alle typer planter som vi plukket i skogen ga forskjellige toner av brunfarge. 

Fargevannet og restene som vi brukte til farging kunne vi helle ut i naturen igjen.
Vi fikk reflektere rundt det og var enige at vannet var helt naturlig og uten noen giftige stoffer.

Vi kjente på mestringsfølelsen og delte opplevelsen med resten av barnehagen gjennom å vise det frem.
Garnet til venstre var ikke farget, slik at vi kunne sammenligne med å se før og etter prosessen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar