fredag 8. april 2022

Undring og bevisstgjøring med tema om kroppen. Gauper

Rammeplanen sier: "Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser. Gjennom arbeid med fagområdet "Kropp, bevegelse, mat og helse" skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt. Barnehagen skal bidra til at barna blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne følelser".

I mars startet vi med tema om kroppen. Det er et interessant tema som vekker nysgjerrighet hos barna. Sammen med barna undrer vi oss over på hvorfor og hvordan kroppen vår fungerer. Målet vårt var å sette ord på, bevisstgjøre og bli bedre kjent med sin egen kropp. Barna fikk uttrykke seg gjennom lek, utforskning og de forskjellige aktivitetene og kjente både på sine grenser og følelsen av mestring.      

I Arboretet hadde vi et forsøk på hvordan ørene- høreorgan kan påvirke balansen vår. Gaupene løp rundt en pinne flere ganger og kjente på hva som skjedde med kroppen.
Etterpå forsket vi og erfarte at når man løper fort så stiger pulsen og hjertet slår fortere, så blir man varm i kroppen.

Vi kjente på hvordan det var å holde sin egen vekt.  


Vi sanser snøen slik at nerveceller på huden sendte signaler inn til hjernen og fortalt oss at snøen er iskald. 

Gaupene inspirerte hverandre til å turne og stupe kråka på gressflekken på en tur. Det er en av måtene man blir både kjent meg egen kropp og mulig utfordre sine grenser. 
 
Barna fikk uttrykke seg gjennom å tegne seg selv.Gjennom å studere tema om kroppen ble vi kjent med hvordan det ser ut inne kroppen og laget en modell av det. Vi startet prosjektet med lese en bok om kroppen og se på bildene. Vi undret oss over hva de forskjellige indreorganene heter og hva er dere funksjon. Etterpå startet vi med å klippe og sy. Gjennom kjennskap med et nytt formingsmateriell får barna stimuli for berøringssansen som er viktig for å lære og kunne bruke finmotorikken.
 
Berøringssansen i hendene er helt avgjørende for mange aktivitetene i dagliglivet.

 En av uttrykksmåtene hos barna er å utforske...hvor dypt det er i forhold til kroppen min...hvor mye vann kan jeg plaske ut når jeg hopper i vanndammen...
 
Vi undret oss over hvilke kroppsdeler og organer barna måtte bruke for å komme seg opp i treet...
Barna kom med noen forslag om at det var nødvendig med hender for å holde seg fast, beina for å ta et steg om gangen. Men så tenkte vi at man trenger øynene for å se hvor man skal klatre, ørene for å lytte til hverandres beskjeder og ikke minst hjernen for å tenke hvor trygt det er å klatre og hvilken gren skal man velge...

Vi fikk besøk av skolejentene Ella og Augusta som hadde laget en presentasjon om dyret "Ekorn". Det var veldig stas og gøy å møte jentene. Vi fikk høre og lære nye fakta om dyret. Gaupene prøvde å hoppe like langt som ekornet (3-4 meter) og barnas hjernens kognitive funksjoner ble stimulert gjennom å leke quiz om dyret, blant annet at ekornet kan spise fluesopp!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar