fredag 16. juni 2023

Måling av avstand med gjenstander, og måling av vekt med vektstang

 I April hadde Gaupegruppa tema "mattelek i naturen". 

For barnehagebarn handler ikke dette så mye om regning med tall, men om å få erfaringer med størrelse, mønster, former, og ulike måleenheter. Denne dagen hadde vi vekt og lengde som hovedbegreper, og gjennom en lekende tilnærming utforsket vi disse begrepene.Vi delte gruppa i tre, og hver gruppe fikk velge seg noe de fant på skogslekeplassen, som de kunne bruke til å måle med. Denne gruppa fant grankongler.


Så måtte de samarbeide om å legge konglene etter hverandre mellom treet og en stolpe, som vi bestemte at skulle være den distansen vi skulle måle. 
Hvor mange kongler langt var denne avstanden montro? Først fikk de gjette, og så måtte vi finne svaret sammen=)


Når alle konglene var lagt ut i en så rett som mulig linje talte vi konglene sammen. Avstanden var 31 kongler langt!


Deretter fikk hvert av barna mulighet til å alene eller sammen med andre måle valgfrie elementer på lekeplassen. Å balansere kongler på en rund stokk var ikke lett! 


Her ville et av barna bruke noe annet enn kongler for å måle - pinner! Sklia skulle måles for enhver pris, men her fikk vi også erfaringer med tyngdekrafen som ikke ville at pinnene skulle ligge i den skrå hellingen!


En annen gruppe brukte treklosser for å måle.


Hvor mange klosser avstand var det mellom pålene montro?


Deretter var det tid for å måle vekt. Heldigvis har vi en megastor vektstang i barnehagen, nemlig dumpehuska! Hvor mange barn trenger vi på den ene siden for å løfte opp Mads? Det fikk vi dessverre ingen bildebevis for.


Marius derimot er på glid, men her må nok noen av barna over på barnesiden!Etter mye prøving og feiling fant vi endelig likevekt. 7 barn på den ene siden, og èn Marius på den andre siden. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar