mandag 8. januar 2018

Omsorg


For at barna skal bli trygge og trives i Øverland barnehage, er omsorg en forutsetning. Gjennom at barna opplever omsorg utvikles empati og nestekjærlighet. Vi i Øverland barnehage gir barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I barnehagen jobber vi for at barna skal opppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Vi legger til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna.

Barn har mye omsorg for hverandre. De hjelper hverandre i garderoben og sier fra når noen har slått seg og trenger hjelp. De minste barna kan trøste ved å finne smokken til en venn som er lei seg, eller gå å ta med seg en voksen bort for å hjelpe. Vi i Øverland barnehage har fokus på å være støttende og å bekrefte barnas opplevelser. Vi gir positiv bekreftelse på empatiske handlinger, og er aktivt tilstede og veileder barna underveis.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar