mandag 8. januar 2018

Vennskap

Det å oppleve vennskap, og å føle seg verdifull og som en viktig del av fellesskapet er helt vesentlig for å ha det godt i barnehagen. Barn trenger å oppleve å bli møtt med forståelse, empati og anerkjennelse for å utvikle en positiv selvfølelse. Den nye rammeplanen for barnehager skriver at barna skal møtes som individer, og at barnehagen skal ha respekt for barnets opplevelsesverden.
Vi i Øverland barnehage har fokus på å skape trygge og positive relasjoner mellom barn og voksne. For å se hvert enkelt barn og dets behov, er det viktig at vi som voksne er aktivt tilstede og varme i møte med barna. Sensitive voksne som ser barnet og møter det med åpenhet og forståelse bidrar til en gjensidig relasjon bygget på profesjonell kjærlighet.

Rundt om i nærområdet vårt har vi faste tursteder som vi går til med de ulike gruppene ut i fra alder og forutsetninger. Disse stedene utvikler barna tilhørighet til, og de skaper sine minner der sammen. 
Felles opplevelser gjennom rollelek, regelleker og lek i skogen er med på å styrke samholdet i gruppene, og det gir barna felles referanserammer som de kan bruke i sin lek videre. 
Alle felles opplevelser, lek og vennskap er med på å fremme tilhørighet, trygghet, mestring og gode minner.

Å oppleve vennskap i barnehagen er utrolig viktig for barns trivsel. Å ha venner er med på å gjøre barn mer robuste. Det gir beskyttelse mot ensomhet, mistrivsel, mobbing og utenforskap. Venner er viktig for barns helhetlige utvikling.Gjennom lek og samspill i hverdagen erfarer barn ulike situasjoner som oppstår, og hvordan de kan håndtere disse.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar