torsdag 15. mars 2018

Postbudlek i arboretet


Postbudlek i arboretet 

En viktig del av barnekulturen er regler og definisjoner på hva som er lov og ikke lov. For å få erfaring med dette har vi lekt en del regelleker, som gjemsel, måkebilen kommer og postbudlek. Dette tar tid å lærer seg. Etter hvert som vi jevnlig leker ulike leker med forskjellige regler, snakker om det underveis og i etterkant ser vi at flere utvikler forståelse for den bestemte lekens regler. 

Gjennom lek og samhandling utvikler barna sin sosiale kompetanse. Sosial kompetanse kan gjenspeiles i barnas evne til å ta initiativ til for eksempel en regellek, og til å opprettholde et vennskap. Forståelse for relasjoner til andre og mestring av sosiale ferdigheter krever erfaring og deltakelse i fellesskapet. Postbudleken går ut på at det er lagt ut bilder av ulike norske skogsdyr rundt omkring i skogen. Hvert enkelt barn får så utdelt et bilde av et av disse dyrene som allerede ligger gjemt i naturen. Oppgaven til postbudet er å finne det samme bildet som man selv holder i hånden og legge det oppe på det andre. Deretter kommer postbudene tilbake til start og henter et nytt bilde. Slik fortsetter leken til all posten er levert til riktig sted. Noen løser oppgaven rast og andre bruker lenger tid. Vi har variert vanskelighetsgraden på hvor bildene er gjemt, noe som gjør det spennende og utfordrende for barna. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar