torsdag 21. juni 2018

Ekornbarnas sommerlek

I disse varme sommmertider har vi kost oss masse ute med lek og samspill i gruppen. Det er nå mindre klær og lettere sko, noe som gjør det lettere motorisk for ekornbarna å bevege seg ute. Vi har ulike aktiviteter sammen i gruppen, noe som bidrar til å styrke samholdet og tilhørigheten. Gjennom lek og samspill utvikles barnas sosiale kompetanse, de blir godt kjent med og trygge på hverandre og hvordan andre reagerer på mine handlinger. Og de viser stor glede over å dele disse opplevelsene med hverandre.
I disse varme dager er det mye som har våknet til liv, maurene jobber hardt, blomstene spretter opp og småkrypene våkner og kommer frem igjen. Dette livet undersøker vi og blir kjent med. Når vi løfter på stubbene finner vi mye spennende. Under her var det masse mauregg! Vi så hvordan maurene bar eggene med seg. Barna er aktive naturforskere.

De små ballene våre passer perferkt i hullene på trekanthuset, og dette har blitt en populær aktivitet. Noen putter ballene inn i huset, og noen andre sender ballene ut igjen. De fryder seg sammen over at ballene forsvinner inn i hullene, og så kommer ut igjen.


 Og noen stod på innsiden og slapp ballene ut til de andre. Her kommer det en ball!
Barna er kreative og finner flere baner til rørene. De bruker rørene til å lage ballbaner, og sender fotballer ned den lange gressbakken, før vi løper ned og fanger ballen, og bærer den opp igjen for å sende den på nytt. Barna hjelper hvernadre med å få ballen opp bakken igjen.

Dette store røret inviterer til samspill. Hallo der borte! Barna ser på hverandre gjennom røret, og roper "hei hei"! Det er spennende å se hverandre så langt unna, men samtidig så nærme.
Her kommer vi! De store syklene er supre å være flere på. Barna samarbeider om kjøreturen, noen sitter foran, noen bak, og noen hjelper til med å dytte bakerst. Hvor går turen i dag? I leken erfarer barna hvordan de kan hjelpe hverandre, hvordan det blir lettere når de er flere sammen og det å bytte på og vente på tur. Og gjennom lek og samspill skapes gode relasjoner mellom barna.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar