mandag 16. desember 2019

Felles lek med ball - Ekorngruppen

På Ekorngruppen er vi opptatt av at barnehagen er et sted der alle barn kan få oppleve glede, humor, spenning og engasjement i lek, både alene og sammen med andre barn og voksne.  
I lek kan vi oppleve humor og glede, og gjennom ulike former for lek får barna mulighet til å uttrykke seg og kjenne på gode følelser. Sosial utvikling skjer i relasjoner med andre hvor målet er likeverdighet mellom deltagerne slik tilfellet er i felles lek og samspill.

I denne aktiviteten introduserte vi voksne ballene for barna. Vi voksne var igangsettere, for deretter å være med på leke på barnas premisser. Flere av barna har vist stor interesse og glede for baller inne. Vi ønsket å samle gruppen og inspirere barna til denne aktiviteten ute. Felles opplevelser er gledesfylte og samlende for gruppen. Vi ønsket å skape en inkluderende lek der alle kunne være med på sine premisser. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar