onsdag 22. januar 2020

Vi setter ut foringsplasser i nærmiljøet og vi lager fugler


 Vi har inngått et samarbeid med NOF - Norsk Ornitologisk forening i Asker og Bærum (fugleforeningen for fugleintresserte i Asker og Bærum).
Det ble satt opp "offentlige" fuglematings - stasjoner langs Murenveien slik at turgåere langs veien vil få glede av dem på ferden. Dels for å hjelpe fuglene, dels for å få flere til å interessere seg for dem. Vi ser også disse godt fra vår utelekeplass.
NOF har sammen med Bjørnebarna satt opp foringsatutomater og noen fuglehus inne på barnehagens område også. Vi har fått i oppgave å fylle på frø, og har en fast dag i uken hvor vi sjekker beholdere og eventuelt fyller de opp. Dette er spennende. Vi skal se hvilke fugler som kommer i barnnehagen og registrere dette. Vi ser og vi lytter. Barna er veldig ivrigeog vi har mange fine samtaler og undersøkelser rundt hvilke fugler det er.
Vi kommer her inn på både bærekraftig framtid, naturfag og naturopplevelser, matmatikk og estetikk.

fuglematstasjonene fylles opp

Og henges opp i trærne på barnehagens uteområde.
Vi skal registrere hvilke fugler som kommer til foringsplassen.
 For å synliggjøre dette har vi laget et system,
der vi noterer hvilke fugler vi ser eller hører hver dag og uke.
Vi har også studert fugler fra bilder nøye og tegnet de selv.
 De ble veldig fine og vi er så stolte. De henger på formingsveggen. VI LAGER DOMPAPPER

Vi har også laget dompapper av garn.
 Her må det telles runder 60 - 50 - 30 
Det skal snurres rundt en papp-plate og
klippes opp etterpå.


Når alt er klippet opp, må det legges i en bestemt rekkefølge.

Så skal det knytes og brettes

Så er det øyne som skal på

Og til slutt er det nebb

SE SÅ FIN :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar