søndag 26. januar 2020

Språkstøtte for de minste barna

Trygg før 3 - Språkstøtte

Denne måneden har vi på Ekorngruppen jobbet med dimensjonen Språkstøtte. I det daglige handler språkstøtte om mengden og kvaliteten som vi voksne gir og støtter barna i deres språkutvikling. Små barn lærer språk gjennom å høre på andre snakke, og selv bruke språket aktivt med andre i aktiviteter som engasjerer dem.

I januar har vi blitt kjent med ulike fugler. Vi har sett på bilder av fugler, navngitt fugler vi har sett ute, hatt samlingsstunder med fugler som tema og brukt appen Whatbird hvor vi har sett bilder av fugler og hørt hvordan sang de synger. Ved hjelp av denne appen har vi kunnet kalle på kjøttmeisen.
Vi bruker her appen Whatbird. Barna ser på bilde av fuglen mens fuglesangen spilles av. 

Det verbalet språket er viktig for utviklingen av sosial kompetanse. Det er godt dokumentert at at barn som får lite språkstøtte hjemme, har stor nytte av å være i barnehagen. For at barnehagen skal utjevne forskjeller mellom barn med god og forsinket språkutvikling kreves det at vi voksne bruker et rikt språk sammen med barna og oppmuntrer dem til selv å være språklige aktive. 

Vi har også laget fuglemat sammen. Dette var en veldig fin aktivitet der vi hadde stort fokus på den voksnes rolle som støtte til å bruke språket. Vi gjentok ord og utvidet og forklarte begreper, benevnte ingredienser av ulike frø og korn, sang sanger og navngav fugler. 
Barna bruker taktil sansen og kjenner konglene. 
Vi beskriver hvordan konglen ser ut, kjennes ut og hva den skal brukes til. 
Barna blander sammen frø og korn. Vi snakker
om det som skjer her og nå, og det barna gjør. 
Vi kjenner, ser og snakker om solsikkefrøene.
Vi stiller barna åpnespørsmål som starter med
spørreord "hva", "hvem" og "hvordan" for
deretter å vente på svar.

Fuglematen har vært i fryseren over natten.
Vi tar maten ut fra begrene og henger de opp ute.
Sammen synger vi sanger om fuglene. 

Vi beskriver barnas handlinger og hva vi voksne gjør selv.
Når barna uttaler et ord feil, svarer vi med riktig uttale uten å
si at det var feil. Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar