torsdag 9. september 2021

Salamanderjakt!

Rammeplanen sier at i arbeidet med natur, miljø og teknologi skal barnehagen blant annet bidra til at barna:

    • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold 
    • får gode opplevelser med friluftsliv året rundt
    • får kunnskap om dyr og dyreliv
I august og september har revebarna hatt ukentlige turer til arboretet. Den første turen ned dit hadde vi ikke store forventninger om å se salamanderne, men krysset fingrene likevel. Vi leste på informasjonsskiltet, og dannet oss et bilde av hvordan en salamander ser ut. Deretter måtte vi putte på "salamanderbrillene", og forsøke å jakte med blikket ned i vannet. 

Det var mange refleksjoner, og ikke så lett å se ned i vannet. Noen av barna undret seg over dette: "vannet er jo som et speil". Men vi fant ut at hvis vi klarte å posisjonere oss sånn at de mørke trærne speilet seg, istedenfor den lyse himmelen og skyene, da så vi bedre ned i vannet!

Og jammen dukket det ikke opp noen små og søte salamandere som svømte der nede. Barna samlet seg rundt, men det var ikke så lett for alle å se. Da ble vi enige om at vi neste tur skulle ta med hover, bøtter og kar, slik at vi kanskje klarte å fange noen og se nøyere på dem. 


Neste uke var vi godt rustet til salamanderjakt!

Hover, bøtter og kar ble båret av barna selv. De som ville fikk prøve hovene, men vi erfarte at salamandere er raske og vanskelige å fange! Derfor fikk de voksne hjelpe til. Etter en stund hadde vi flere små salamandere i karene våre. I tillegg hadde vi fanget flere vannløpere og buksvømmere som kunne holde dem med selskap. 
Vi finner frem insektsatlas!Hva er det der?


De må ha litt mat såklart! Vi tror de spiser gress og blader=)Buksvømmer

Buksvømmer, salamander, og en vannløper

I de gjennomsiktige bøttene og karene var det lett å observere salamanderne nærmere. Hvilke farger har de? Hvor langt har de kommet i utviklingen? Hva er de rare "fingrene" som stikker ut rundt hodet? Dette var ting vi undret oss over sammen, og forsøkte å finne svar på.
Er de like store? Eller en en mindre enn den andre?
For noen rare gjeller som stikker ut ved hodet! Den er ikke helt klar for et liv på land ennå.
Som vi ser er salamanderne nå i det nest siste steget av "metamorfosen", før de utvikles til et liv på land med lunger. Fra oktober vil de gå i dvale til over vinteren. Vi håper vi får se dem når de er "ferdig" utviklet=)!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar