mandag 6. juni 2022

Utvikling av tenking og forståelse gjennom mattelek i naturen på Gaupegruppen

Alt i grunn og bunn møter vi matematikk i naturen. Det er utrolig fascinerende å tenke på hvordan naturen skaper matematiske sammenhenger på en smart måte. Et tre ville f.eks. brukt enormt mye plass om alle grener skulle vokst på bakken i stedet for en stamme. Vi leker regelleker, synger sanger og leker med tall og mengde til både planlagte og spontane anledninger. Vi undrer oss over formene, størrelse og mønster i naturen og har refleksjonssamtaler om hva som gjør at det blir slik. Målet med dette er at barna skal få begynnende forståelse og undring for matematiske sammenhenger og lære av det.
 Gjennom TETT PÅ får personalet kompetanse på hvordan vi skal møte og ivareta alle barna. Vi bruker kvalitetsdimensjonene aktivt sammen med barna og i planlegging. Under et domene "Støtte til læring og utvikling" ligger kvalitetsdimensjonen "Utvikling av tenking og forståelse". Dimensjonen sier det handler om hvordan de voksne klarer å legge til rette gjennom diskusjoner og aktiviteter, slik at barna får en bedre og dypere forståelse av hvordan ting henger sammen. Dette skiller seg fra fakta- læring. Det handler om hvordan vi stiller barna gode spørsmål, lar barna få utforske, eksperimentere, planlegge og tenke rundt ulike temaer. Det handler om i hvilken grad vi hjelper barna å se hvordan temaer kan henge sammen på tvers av aktivitetene, og hvordan vi klarer å koble temaer til barnas liv.

Vi lærte om formen- "oval". Kan vi se en forskjell på en sirkel og en oval? Kan vi se noe forskjell når vi triller de forskjellige formene på bakken…? På tur prøvde vi på en eksperiment. Vi hadde med oss et egg og en golfball. Gaupene fikk kjenne på, sammenligne formene og prøve til å trille de forskjellige gjenstandene. 


I samlingsstund lekte vi leken "Gjett mønsteret". Vi startet med at en voksen laget et mønster av naturmaterialer, som f.eks. to kongler, en stein, to kongler, en stein... vi lot barna gjette hva som kommer etter. Leken utvikler seg i forskjellige vanskelighetsgrad... Der etter fikk Gaupene bruke sine ferdigheter.

Kan vi finne noe som er eller har ovalform i naturen på tur i dag...?

Ei marihøne... en insekt som er ovalform. Får jeg plass til en oval form stein opp i lommeboka mi?

På tur denne gangen skulle vi bli kjent med nye begreper, snakke om, utforske og gjøre erfaringer med symmetri. Det var gøy å se hvordan barna forsto hva symmetri er og ble ivrige til å finne det i naturen:). 


Vi fant ut at både insektene og mennesker har symmetrisk form. 
 


Mens noen lekte "show" i det symmetriske bygget på golfbanen brukte andre tid til å undersøke skogen.

Barna var inspirert av tidligere tema og fant en ovalform nøtt og en sirkelform golfball som havnet i skogen rett ved banen. 
Vi hadde et forsøk knyttet til volum. Vi fant frem ulike beholdere (lave og brede, høye og smale osv.) og forsket på hvor mye vann de ulike beholdere rommer. Barna deltok aktivt med både å gjette og måle volumet i de forskjellige beholdere. 

 Vi fylte opp en ballong med vann for å se om det får plass i en bleie når vi heller det over.

Aktiviteten ble ekstra morsom når vi skulle måle hvor mye vann en bleie rommer.
Vi erfarte at ballongen rommet mer vann enn en bleie... men konsistensen i bleien ble ganske rar, syntes barna, den også ble mye tyngre...


Vi sanser en bleie... barna syntes at det føltes 😝… 😂...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar