onsdag 27. mars 2019

Inkluderende lek og moro på revegrupen

Leken tar betydelig stor plass i barnas liv. Det gir mulighet til å virkeliggjøre deres fantasiverden og oppleve voksenlivet. Barnas utvikling blir stimulert på alle måter i leken. I samspill med hverandre lærer og styrker barna språk og sosialkompetanse. Fysisk aktivitet stimulerer barnas motoriske utvikling. Inkluderende lek styrker emosjonell og kognitiv utvikling hos barna. God lek og glede styrker barnas kreativitet og problemløsningsevne. Rammeplanen sier: Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek- alene og sammen med andre.

Broen i hinderløype i barnehagen er ofte et inspirerende sted for barna å leke "De tre Bukkene Bruse".
 
 
En morsom lek trekker til seg mange barn. Alle bukker skal over brua...
 
Så kommer den minste Bukken Bruse...
Det er plass til flere troll under bruen :) 
Barna trekker inn fagområdet som "Antall, rom og form".
 
 Her kommer den største Bukken Bruse, han var ikke redd for trollet:)…
 
Så stanget bukken trollene ned i fossen...Her svømmer de av gårde:)…
 
En av felles aktiviteter på gruppen var vannballongleken. Vi fylte ballongene med vann og skyndte oss til akebakken.

Barna sendte ballongene ned over bakken. Det var spennende å se hvor langt de kan trille.  

Noen av ballongene sprakk med en gang, mens noen klarte å trille helt ned i bunn av akebakken. 

Så måtte vi gå opp igjen...
Etter at vi gikk flere ganger for å hente vannballonger, laget vi mange spor i snøen.

Det ble en felle for ballongene...


 

Rever prøvde å rulle som ballonger ned bakken:)  

Akebakken passet enda bedre for å trille ballongene nedover...


Vannballonger først, barna etter:)…Fine øyeblikk og opplevelser styrker vennskap i gruppen.

En liten vri på leken gjør aktiviteten enda mer gøyal.


Det er moro med fart.


 Eller å ake i toget:)
  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar