mandag 10. februar 2020

Reguleringsstøtte for de yngste barna

Reguleringsstøtte handler om at barn får den støtten de trenger til å regulere følelsene sine og adferden sin når de er sammen med andre. Så de på best mulig måte fungerer godt i sosiale sammenhenger. 
De minste barna trenger ofte hjelp til å løse konflikter som kan oppstå når de er sammen med andre barn. 

Vi voksne er der å veileder dem og setter ord på det som skjer. På den måten blir det tydelig for begge parter hva de selv prøver uttrykke og hva den andre parten mener. Som voksne på gruppen kan vi gi reguleringsstøtte til barna ved å være proaktive voksne, støtte barna til positiv adferd og hjelpe dem med å regulere adferd. 

Gjennom samtaler og dagtavlen vår forbereder vi barna på det som skal skjer, både gjennom ord og bilder - "Nå skal vi gå på tur ned til arboretet og leke i snøen". Vi fokuserer på og bekrefter positive handlinger så ofte som mulig gjennom konkret ros - "Så fint at du lager plass til Silje på stokken", og unngår generell ros som, "Så flink du er". Vi veileder og stopper barna når de viser uønsket adferd ved å si eller vise hva de kan gjøre isteden for - "Nå ser jeg at du er sint og det er lov, men det er ikke lov å slå. Du kan heller trampe i gulvet". 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar