fredag 20. november 2020

Mattelek på tur. Revebarna

 Rammeplanen for barnehagen sier at barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i daglig liv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende. Matematikk finnes i det meste. Fra barna er små erfarer de matematikk gjennom å måle rommet i forholdt til kroppen sin med å krabbe, klatre, spise også videre. Sammen med barna vil vi undre oss over strukturer og sammenhenger. Målet vårt er å legge til rette for matematisk læring gjennom lek og eksperimentering. Tidlig matematisk stimulering danner grunnlag for senere læring. For å bli kjent med nye matematiske begreper hadde vi på gruppen fokus på lek med former og vi øvde på gradbøying. For å gjøre lett tilgjengelig og synlig for barna hengte vi både bokstaver i alfabetet og tallkortene på veggen på lekerommet. Målet vårt var at barna vil få begynnende forståelse for matematiske sammenhenger. Det å kunne oppleve glede, erfare, utforske og leke med former og mønster.


I dag bestemte barna at dagens tur i nærområdet vårt blir til grønnsakshagen. Før vi skulle av gårde ble det presentert turens aktivitet som var naturbingo. Når Revene fikk høre det ble de kjempeivrige og startet umiddelbart før selve turen startet:). Det var veldig gøy å se barna så engasjerte! De var raske til å finne de forskjellige gjenstandene.   
Vi trakk inn fagområdet som "Antall, rom og form". Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling(Rammeplan for barnehagen). 


Der er kongle...

Naturvaktene Rever er gode til å se og plukke opp det som ikke hører hjemme i naturen. Vi så på bildene og prøvde å sammenligne det, slik at det ga oss en fin mulighet til refleksjoner rundt det. Barna kom til enighet at både et glasskår og en bit av dreneringsduken skal i søppeldunken. 

En hund, vi skulle finne en hund også! ropte barna...

Gjennom "Naturbingo" leken får barna øve på å parre en gjenstand med bilde det er å parkobble. De undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter. 

Barna ville måle kreftene sine med prøve til å løfte opp noen steiner...
Revene syntes det var alt for lett :)...

Rett ved grønnsakshagen ligger barkehaugen som barna synes det er morsomt å hoppe i.
For å komme seg opp eller ned må barna beregne hvor man setter foten eller hvor store skritt man kan ta.

Det ble en lekeplass som forespeilet et badebasseng. Det var vannsklier og stupebrett og barna testet mange forskjellige muligheter på hvordan de kan bruke kroppen sin for å komme seg ned...

En liten stopp fulgte til en ny lek. Et bord ble brukt som rekvisitt for en buss. 
Ta en plass nå kjører vi :)...

Tre stoler i hagen var spennende å prøve å sitte i. Revene var gode både til å vente på tur og bytte på. Barna fant også ut at den ene stolen fikk pass til to barn. Etter at vi fikk slappe av litt tok vi en tur tilbake til barnehagen :).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar