søndag 19. mars 2023

Livsmestring. Bjørnegruppen

I barnehagen jobber vi for å fremme barnas gode psykiske og fysiske helse. Vi mennesker har behov for anerkjennelse og tilhørighet. For å oppnå det har vi et mål om at barna tilegner seg kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å mestre livet. Et av målene med turer er at barna skal føle seg en del av gruppen og oppleve de fine stunder og øyeblikk sammen. Det å danne en forståelse og lyst til å bygge en mestretro. Og ikke minst det å skape og bygge vennskap med å bry oss og ønske hverandre vel, men også det å klare å sette grenser.

Rammeplanen for barnehager sier at gjennom fagområdet "Kropp, bevegelse, mat og helse" skal barnehagen bidra til at barna opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt.Skitur på golfbanen.Skileiken med rekvisitter. Bjørnebarna slo på bjelle som var hengt i porten mens de suste nedover en bakke. Gjennom aktiviteten utvikler barna kroppsbeherskelse, koordinasjon, fysiske og motoriske ferdigheter.

Leken utviklet seg slik at barna begynte å heie på hverandre, som ga dere en tilhørighets og mestringsfølelse.

En bratt bakke ved grønnsakshagen ble en fin sted til å utforske ferdighetene sine med ski på beina. Gjennom en ståpå- vilje, sterk ønske å klare det og gjentagelser fikk barna til å kjenne på en mestring gjennom risikofylt lek.

Etter gøyale leker er det godt med en lunsj i sola, med en god selskap og spennende samtaler.  

Under turen fikk vi se en traktor som freste snø på golfbanen. Det var fascinerende å se den snømengde som ble kastet opp i lufta. Barna sammenlignet det med en kanon. Det er viktig å klare å glede seg over små ting i hverdagen, fordi det er med på å skape noe stort.
   
Skøytetur i arboretet
Det var gøy for store og små

Gjennom barnekultur lærer barna hverandre og av hverandre på en helt unik måte. Lek, spenning og morro skjer i et spennende landskap som skaper mestring, læring og kanskje til å med gode minner fra barndommen...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar