tirsdag 21. mars 2023

Tema om verdensrommet på Bjørnegruppen

Rammeplanen for barnehager sier: "Barnehagen skal fremme læring. I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barnas nysgjerrighet , kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til rette til grunn for deres læringsprosesser. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt.

Tema om verdensrommet er så mystisk, ukjennelig og spennende. Det skapte fort engasjement hos barna og fantasien deres. Sammen leker vi oss frem til å bli nysgjerrige på hva som skjer der ute og får nye kunnskaper med hjelp av bøker og digitale verktøy. 

Denne gangen hadde vi tema om sola. Vi lærte at sola er en stjerne fordi den er selvlysende, det gjør ikke planeter. Den gir alt grunn at det finnes liv på vår jordkloden. Men hvis man er alt for nære solen så blir man brent opp som atmosfæren til planeten Merkur. Vi ser sola i en gul og rødfarge, men egentlig er den hvit.


I samlingsstund hadde en lek som ville hjelpe barna å erfare hva som skjer inne sola og hvorfor den skinner så klart. Vi bygget en sirkel med klosser som presenterte sola. Barna fikk mange isoporballer. Vi forestilte oss at vi var inne sola og at ballene var partikler, stoffet, sola laget av.  Barna kastet baller i ringen i full hastighet. Vi forestilte oss at hver gang to eller flere baller traff hverandre laget det lys og varme akkurat som inne sola...
Barna synes det var veldig gøy til å lage lys og varme :)

Det var en solskinnsdag ute slik at vi hadde en mulighet til å lage et solur (solklokke). Siden det var isete ute bruke vi varmtvann for å få et hull i bakken og satt en pinne oppi det.

Barna var ivrige til å finne steiner som de skrev tall på.
Med hjelp av vanlig klokke og skyggen fra pinnen fant vi ut hvor steinene med tall skal ligge.

Klokka er halv to :), vi erfarte at skyggen forflyttet seg mot neste stein med tall. Under aktiviteten hadde vi spennende refleksjoner om at det er jorda som beveger seg rundt sola, mens sola står i ro.  

På tur på skøyter i arboretet lekte vi hvordan solens tyngdekraft påvirker planetene slik at de går i bane rundt sola. Barna holdt fast i skaftet til måkespaden og ble snudd rundt og rundt "sola". Barna kjente på at de fikk mer fart og det føltes at de kommer til å skli av gårde, men spadeskaftet som presenterte tyngdekraften holdt dem i bane. På isen så vi at vi dannet en sirkel- bane, som ble til en visuell bekreftelse.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar