søndag 13. oktober 2019

Dugnadsuke på Gaupegruppen

Dugnadsuken startet med en fantastisk morgen preget av høstens naturfenomener. Til stor glede så vi for første gang i år rim på bakken i barnehagen. Det satt i gang tanker og fantasien hos barna. Noen av barna mente at de har sett sleden til julenissen og han ville komme snart:).  

I skyggen til lavvoen var det hvitt på bakken mens solen varmet og smeltet rim rundt det. Barna syntes det var morsomt. Det skapte undring og nysgjerrighet over det som skjer.

Se snø!

Ved bruk av digitalverktøyet får vi innblikk i hvordan rim blir dannet.  

Barna plukket opp blader med rim på som de sanset og gledet seg over. 
Gjennom årets tema "Bærekraftig fremtid" lærer vi sammen gode holdninger med å ta være på oss selv, tingene og naturen rundt oss. Dugnaden i barnehagen er en fin måte gjøre det i praksis. Dette gir mestringsfølelse, skaper felleskap og gode relasjoner gjennom humor og samarbeid hos barna. 
Rammeplanen for barnehager sier: Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for felleskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne.

Vi plukket steiner som vi helte i den store trillebåren.

Ups! Det havnet en sopp oppi... barna lo av det og det ga et innspill til en samtale om naturmaterialer og sortering av de forskjellige materialer.

Gaupene samarneidet om å trille trillebåren.

Se vi har laget en spor etter oss! Barna var enige om at det lignet på et spor fra sleden til julenissen.

Vi plukket de små pyntesteinene som barna er veldig glade å leke med og helte de tilbake ved inngangene til avdelingene. 

Etter et hardt arbeid er det viktig å få tid til en lek. Barna setter i gang med en rollelek.

Barna blir kjent med seg selv med å være i fysisk aktivitet, de tester og utfordre sine fysiske grenser.

På fredag hadde vi en dugnadsfest i barnehagen.
Vi laget fem forskjellige lekestasjoner som "Eggeløp", "Bowling", "Ballkast på blikkbokser", "Bandy" og "Fallskjerm" som vi byttet på med Revegruppen og Bjørnene.


Under måltidet etter festen reflekterte vi over hva barna likte best.
Noen av barna hadde "Eggeløp" som en favoritt stasjon men de fleste syntes alt var veldig gøy:).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar