torsdag 24. oktober 2019

Eventyret om "Løven og musa" på Gaupegruppen

Gjennom arbeidet med tema om vennskap ble vi kjent med et eventyr om "Løven og musa". Eventyret har en lærerik moral og viser at man ikke trenger å være stor og sterk for å kunne hjelpe noen. Vi jobbet med eventyret over en periode. Vi leste eventyret, vi brukte konkreter for å fortelle det i samlingsstund og vi så på film. Når barna var godt kjent med fortellingen tok vi eventyret ut på tur. Vi brukte oss selv for å dramatisere det.  
Eventyrskogen en av våre tur stedene. Det har blitt en kultur på Gaupegruppen å fortelle et eventyr når vi kommer frem til "Eventyrskogen". 

En fin gjeng :) 
En av metodene for språkstimulering er å bruke konkreter til fortellingen. Det forsterker ordets betydning og gjør det lettere til å forstå for barna.
  

Barna er med på å fortelle eventyret.

Etter at vi har hørt på eventyret leker vi det. Barna lever seg inn i rollene.
 Her går musene på tur...
Det å være med å dramatisere eventyret foran vennene sine får barna mestringsfølelse som styrker selvtillit og selvbilde og bygger identitet til barna.  

Musene blir fanget ev løvene. 


Musene vil hjelpe løven om han trenger det...men løven han bare lo. Du som er så liten hjelper meg som er så stor og sterk...

Her sitter jegere og gjør seg klart til de skal på løve jakt.

Det er fint å være flere i samme rollen. Barna finner styrken i hverandre. Barnas kultur er veldig viktig i barnas utvikling, de lærer mye av hverandre på helt en annen måte. 

På jakt.


Så blir løven fanget i nettet... hjelp...

Gjennom dramatisering av eventyret tekker vi inn fagområder som "Kommunikasjon, språk og tekst" og "Kunst, kultur og kreativitet".
Men heldigvis musene hørte løvenes rop om hjelp...


Så kom musene og gnagde på nettet slik at løvene kom seg løs. Jeg trudde aldri, at du som er så liten kan redde meg som er så stor og sterk, så løven. Tusen takk snille musene at dere kom for å hjelpe til:)...

Sist i "Eventyrskogen" fikk vi høre om "Gullhår og de tre bjørnene". Det er et fint eventyr med mye gjentagelser og matematiske begreper og følelser som vi jobber mye med fortiden. 

Under lekene omgivelser får barna matematiske erfaringer som gradbøying- stor, større, størst. Barna syntes de var et fint eventyr og deltok aktivt i å fortelle hvilke følelser hadde bjørnene og Gullhår. De var så engasjerte at vi lekte det med drikkeflaskene under måltidet i barnehagen etterpå igjen. Drikkeflaskene til barna ble stablet midt på bordet fra minst til størst:).
 Vi trekker inn fagområdet som "Antall, rom og form".
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar