torsdag 25. november 2021

Mestringsglede i naturen med ekornbarna

Rammeplanen for barnehager sier at barna i barnehagen skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Naturen byr på mange og varierte muligheter for bevegelse, og med sin naturlige nysgjerrighet bruker barna disse mulighetene til å utforske verden rundt seg. Den nye hinderløypa vår inviterer til utforsking, og barna undersøker aktivt hvordan man kan bevege seg og bruke denne.

Hvordan kommer man seg gjennom her?
Se, vi står her oppe! Gjennom lek og samspill opplever barna verden sammen, og når gleden over å komme opp deles med en venn, blir den enda større.


Dette nettet gir flere bevegelsesmuligheter. Barna kryper under, klatrer over og fra rute til rute. Når små barn skal prøve noe nytt, kan de trenge litt hjelp for å få til det de prøver på. Med akkurat så mye hjelp og støtte fra de voksne som de trenger for å mestre en aktivitet eller handling selv, fungerer den voksne som et støttende stillas. Dette er noe vi har fokus på gjennom CLASS, i kvalitetsdimensjonen kvalitet på tilbakemelding. Ved å være et støttende stillas for barnet kommer man for eksempel med et forslag til hvordan barnet kan bevege seg for å komme forbi hinderet, eller en støttende hånd akkurat der barnet trenger. På denne måten mestrer barnet aktiviteten selv, og samtidig lærer de det de trenger for å klare det senere, det skjer en læring. 
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar