søndag 14. november 2021

Eksperimentering med Revegruppa

I Rammeplanen står det at

  • gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover (s.52). 

Barn er i sin natur nysgjerrige og vitebegjærlige, så eksperimenter av ulike slag slår alltid godt an. På Revegruppa har vi derfor lagt inn et eksperiment fast på timeplanen hver tirsdag denne perioden (okt-nov). 

I Rammeplanen (s. 43) står det blant annet at personalet skal:

  • ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i barnehagens daglige arbeid og ved valg og gjennomføring av temaer og prosjekter 
  • bygge på kreativitet og lek og være åpne for improvisasjon og barns medvirkning 
  • veksle mellom spontane og planlagte aktiviteter

Denne bloggposten handler om et eksperiment vi kaller "synke eller flyte", og disse elementene fra rammeplanen kommer godt til syne i denne aktiviteten. 

Det går enkelt og greit ut på å undersøke og erfare hva som synker og flyter! Noen av barna fikk på forhånd være med å gå gjennom skuffer og skap på avdelingen for å finne objekter vi kunne teste. Vi samlet oss i ring rundt en stor og gjennomsiktig plastkasse fylt med vann.


Det gikk på rundgang hvilke barn som valgte ut en gjenstand for "flyte-synke-testen". Når barnet hadde valgt en ting måtte vi først finne ut hva gjenstanden heter (feks. en skje, aluminiumsfolie, eller trekloss). Så fikk barnet beskrive fargen, formen, hvordan den kjennes ut i hånda, og hvilket materiale det var laget av. Her hjalp vi hverandre så godt vi kunne hele gruppa - for det var ikke alltid så lett å vite, og ihvertfall ikke å finne et språk for=)! På denne måten stimulerer vi barna i deres språkutvikling, begrepslæring og utvidelse av ordforråd. 


En rød kule, laget av tre

Når denne første introduksjonen til objektet var unnagjort kom det store spørsmålet, eller hypotesen: "Tror dere den synker eller flyter?".  Her fikk alle barna som ville komme med sine innspill til hva de trodde kom til å skje. Noen sa aldri noe høyt i denne fasen av eksperimentet - men poenget er å skape indre tanker, undring og refleksjon. 


 "Flyter eller synker den røde trekula?". "Den flyyyyter" roper barna i kor!


Runden går, og stadig flere ting blir puttet oppi vannkaret.


Appelsinen flyter  - men hva skjer hvis vi skreller av skallet? Jeg trodde den kom til å synke - for det hadde jeg nemlig hørt rykter om! Men neida! Både appelsinen og appelsinskallet fløyt fortsatt - selv om skallet lå høyere i vannet. Dette ga rom for refleksjoner rundt "hvorfor det!"? Mange gode forslag ble delt i fellesskap=)


En annen spennende erfaring gjorde vi med "aluminiumsfolie", som var en nytt ord for de fleste av barna.
Og hvordan beskriver man egentlig aluminiumsfoliens form, farge og materiale? Flere la merke til foliens reflekterende overflate. "Jeg ser lyset" sa en! Taklampen ble jo reflektert! 


Men hva skjer når vi legger den på vannet? Den er jo laget av METALL! Metall er jo tungt? Da må den vell synke?


Men neida. Den fløyt den gitt! Men vi var ikke ferdig med aluminiumsfolien nei. På tide å brette den sammen=)! Vi tok den opp igjen fra vannet der den fløyt så fint, og bretten den sammen så det ble en kompakt klump:Og plopp - så landa den på bunn! Nok en situasjon å undre seg over. Hva hadde skjedd? Den fløyt jo istad? Hva var forskjellen på aluminiumsfolien fra første og andre gang vi la den på vannet? Tekniske forklaringer på hva som skjer er ikke nødvendig (og ofte mot sin hensikt) i disse situasjonene. Det er UNDRINGEN og fascinasjonen for fysikken og naturfenomenene vi er ute etter å skape og ivareta. Da kan en tørr teknisk forklaring drepe mye av magien=)!

Den observante leser vil også oppdage at appelsinen nå har sunket til bunns! HÆ! HVA HAR SKJEDD!!!!?


En skje, også laget av metall - hva skjer med den?


Rett til bunns.


Og til slutt - når alt fra fatet har blitt testet - er det selvfølgelig tid for å LEKE! For det har ikke vært bare-bare å øve på turtaking og holde hendene bort fra vannet med alle de morsomme tingene i=)! 


Og appelsinen måtte selvfølgelig deles og spises opp=)

---------------------------------

Uken etter hadde vi et annet eksperiment - med blanding av farger i vann. Vi gjorde først eksperimentet i en samlingsstund inne, og tok deretter med oss konditorfargen ut i utetiden, der barna fikk leke mer fritt med bøtter og kar og ulike fargeblandinger. Etterhvert begynte noen av barna å hente ting som de puttet i karene, for å se om det fløyt eller sank. Vi voksne som var tilstede utvidet leken videre ved å spørre spørsmål som "hva annet er det her ute som vi kan undersøke om flyter eller synker"? 


På denne måten knyttes ulike erfaringer sammen, og bidrar til videre tenkning, læring og utvikling. Dette er nettopp en av kvalitetsdimensjonene i "Tett på" (CLASS) som vi har jobbet med å utvikle og forbedre i vår egen praksis. Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar