søndag 21. november 2021

Mattelek i naturen på Gaupegruppen

Mattelek i naturen er et av temaene i årsplanen til barnehagen i november. Rammeplanen sier at barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagliglivet, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende. Matematikk finnes i det meste. Sammen med barna vil vi undre oss over strukturer og sammenhenger. Målet vårt er å legge til rette for matematisk læring gjennom lek og eksperimentering. Tidlig matematisk stimulering danner grunnlag for senere læring.

I samlingsstund hadde vi en lek som krever både tenke- og telle kunnskaper. Vi startet med å samle pinner og legge de i en haug.

Barna brukte sine kunstneriske evner og kreativitet.

Deretter fikk et av barna en oppgave med å hente like mange pinner som for eksempel en katt har bein. Så måtte neste man finne ut hvor mange bein har en fugl, en maur eller en edderkopp og sånn videre til det ble et barn igjen. Det siste barnet fikk hente like mange pinner som et tusenbein har bein. Det endte med at det siste barnet fikk med alle pinner som lå i midten, som de andre barna syntes var litt urettferdig:). For å ivareta barnas meninger endte det med at vi bestemte oss å bruke alle pinner og lage et tusenbein av de. Gaupene samarbeidet godt med oppgaven. 


Det var gøy å telle alle beina til slutt.

Alene var det tungt men sammen er vi sterke:)
Med hjelp av en stokk og en stein klarte barna å løfte en tung stein.

Barna ble inspirert til å prøve ut tyngdeløftemetoden på flere gjenstander i skogen og på forskjellige måter.


Gjennom lek får barna begynnende forståelse for matematiske sammenhenger. Barna sammenligner og måler både seg selv og forskjellige gjenstander.

Gjennom regelleker stimulerer barna problemløsning og tankemessige utvikling. De lærer seg nye strategier for å prestere på best mulig måter.

Ved gapahuken over "reveplassen" lekte vi postmannleken. Der barna måtte levere post til riktig postkasse som ble satt ute på rasteplassen. Hver postkasse hadde bilde av forskjellige fugler. Barna syntes det var veldig gøy med en sorteringslek. Barna styrker sin matematiske kompetanse med å sammenligne farge, form og størrelse. D stimulerer også språkkompetanse med å bli kjent med navn på de forskjellige fugler og sosialkompetanse med å samarbeide om oppgaven med å finne de forskjellige postene. 


Når vi telte ringene på stammen til treet fant vi ut hvor gammelt det var.
 
For å komme seg opp må barna beregne hvor man setter foten eller hvor store skritt man kan ta. På tur lærte vi om retningssans og hvordan vi kan orientere oss i skogen slik at vi kan finne veien tilbake igjen. Vi lekte at vi ser etter noen gjenkjennende tegn på veien som vi putter inn i en huskeskuff i hjernen vår.

På toppen åpnet det seg en super utsikt! Den nye turveien fikk navn "Langløype".

Gaupene utfordrer balansen sin med å klatre i trærne.På tur i "Eventyrskogen" forsket vi på hvordan vi kan finne et midtpunkt på en pinne. Etter flere forsøk fikk vi til at begge ender på pinnen veide helt likt. Vi festet tau på midtpunken på pinnen, hengte dette opp og festet to bøtter på hver side. Vi laget en vekt. Det var gøy å se hvordan barna engasjerte seg. De veide kongler, pinner, blader og videre...
  
Ivrige Gauper viste imponerende hukommelsesegenskaper når vi lekte kimsleken i samlingsstund på tur. Det fremmer mestringsfølelse hos barna slik at de får lyst til å lære mer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar