torsdag 7. september 2023

Revegruppen på tur

I Øverland barnehage har vi stort fokus på bærekraftig utvikling. Rammeplanen beskriver at barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Det står videre at barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen.

Revene er her på en enkel tur til bommen. Men selv om turen i seg selv høres enkel ut, er den faktisk innholdsrik når vi tar barnas perspektiv og ser nærmere på hva som fanger interessen deres på veien. Det å gå sammen i gruppe på tur innebærer også å gå sammen, vente på hverandre og hjelpe hverandre å holde følge.Idet vi går ut av barnehagen har barna oppdaget fugleskiltet. For noen er dette nytt og for andre er det kjent. Men å peke og undre seg over hva fuglene heter ønsker de at repeteres.

En sølepytt! Den kan vi hoppe i!Her har barna oppdaget en lang meitemark. Den fanget hele gruppens interesse. Vi voksne stiller åpne spørsmål for å utvide barns tanker og forståelse. Hvordan klarer meitemarken å bevege seg begge veier? Vi kom oss raskt til bommen og barna ønsket å undersøke veien videre. Vi gikk en rundtur og tilbake i barnehagen.

Tusen takk for turen =)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar