tirsdag 14. november 2023

Måling og matte i naturen med Bjørnegruppa!

I Rammeplan for barnehager står det blant annet:

" Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna:
  • oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger. 
  • utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper. 
  • leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på. 
  • erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse • bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse." (s. 54)
Disse målene hadde vi i bakhodet på to fine turer denne høsten. Første tur gikk til bjørnehulen ved pilegrimsleden!


Hvor DYPT er vanndammen montro?


Hvor lang kan denne stokken være? 


Hvor høyt er det opp til "taket" på denne fjellveggen?


Vi gjorde oss mange fine erfaringer med tommestokken ved bjørnehulen, og målte både hverandre og mange andre ting vi fant i naturen. Vi ble kjent med begrepene centimeter og meter, og lærte at det er 100 centimeter i en meter. 


Neste måle-tur tok vi til "fjellveggen" i arboretet:


På vei til området vi hadde sett oss ut ble det etterhvert en konkurranse for noen av barna om å bære på den LENGSTE pinnen/stokken. Da erfarte de at samarbeid var lurt, og morsomt!Vel fremme ved turmålet fant vi fram tommestokker, og de som ville fikk lage sin egen "Meterstokk". Med den kunne de måle alt mulig rart. På denne pinnen lagde vi i tillegg 10-centimeters-merker. Da kunne vi måle enda mer nøyaktig!Første utfordring ble å måle DYBDEN på dette hullet. Det var ikke særlig lett å se når alle stod OVER hullet.


Løsningen ble at en holdt pinnen fra oversiden, og den andre så hvor mange 10-centimeter-streker som stakk ut av hullet. Så måtte vi tenke oss grundig om for å finne ut hvor dyp selve hullet var.


I nærheten av "fjellveggen" visste Rolanda om et mulig revehi. Vi tok med oss målestokken dit, og målte BREDDEN på inngangen. Nesten 40 centimeter.


Det var TO innganger, så den andre inngangen målte vi HØYDEN på. Nesten 40 centimeter her og.

Vi så ikke noen tegn til rev, men til gjengjeld fant vi en grevlingbæsj rett utenfor! Det betyr kanskje at det er en grevling som bor her nå. Rever og grevlinger kan bo i samme type hi, og av og til i ulike rom i samme hi! Vi gleder oss til å komme tilbake for å undersøke når det er nysnø, så vi kan se sporene=)!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar