tirsdag 13. november 2018

Kroppslig lek og erfaringer.


Gjennom fysisk lek på barnehagens uteområdet blir barna kjent med egen kropp og hvordan den fungerer. Opplevelse av å greie å komme opp trappene til sklien, skråningen og hytta i skogen gir enorm mestringsfølelse og selvhevdelse. Ved den kroppslige tilstedeværelsen, nysgjerrigheten, utforskningen og de kreative måtene barna er tilstede i rommet på, får de ikke bare erfaring hvordan kroppen fungerer og hva  den kan brukes til. Vi får også kjennskap til ulike underlag, og materielle. Hva er og  hvordan bevege jeg meg på sand, bark, gresse, mose, jord, kvister, kongler, store steiner, mellom trær, røtter og bratt bakker. Vi sanser, sorterer og tar innover oss viktig erfaringer hver dag. 


Denne vaieren er tynn, hard, og litt elastisk. Ved å undre og leke oss med vaieren til hinderløypa, finner vi forskjellige måter å bruke den på. Krype under, gå mellom, sitte opp på eller balansere på, er noen erfaringer vi gjør i lek og utforsking med bruk av  kroppen. Ingen ting er mer spennende en å oppleve erfaringene sammen med hverandre. Vi smiler, ler og  gjentar frem og tilbake. Mestring gir motivasjon til fortsette, og videre giv til å teste ut nytt. En stokk er hard, rund og glatt. Den er god å klatre over, krype opp på, gå på eller bare sitte opp på. 
Vi øver på å klatrer opp på de runde stokkene på bukkene bruse broa. Vi tramper både hardt og forsiktig. Er trollet hjemme idag?  


Når vi har kommet oss opp, må vi også øve på å finne en måte å komme ned. Sammen skaper og gjør vi viktige og verdifulle erfaringer.


Tittei. Er det plass til meg her? Hvordan kan jeg komme meg inn? Kan jeg krabbe, krype eller gå?


 Vår indre glede, lyst og kroppslighet inspirerer hverandre til å være i aktivitet og gjøre noe sammen. Disse kassene er et eksempel på en inspirerende, kreativ og spennende hinderløype laget av barna. Vi beveger oss på rekke og rad bortover kassene, imens vi øver på å holde balansen, og ser hvor vi skal plasser neste foten. Her er det masse konsentrasjon og øving på gang. Det lekende samspillet og den kroppslige leken vi har sammen, knyttes til fagområdet kropp, bevegelse, mat og helse. 
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar