torsdag 29. november 2018

Mattelek i naturen på revegruppen

Rammeplanen sier at barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i daglig liv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende. Matematikk finnes i det meste. Sammen med barna vil vi undre oss over strukturer og sammenhenger. Målet vårt er å legge til rette for matematisk læring gjennom lek og eksperimentering. Tidlig matematisk stimulering danner grunnlag for senere læring.

Gjennom "Naturbingo" leken får barna øve på å parre en gjenstand med bilde. De undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter. Fagområdet "Antall, rom og form".

Barna fort fant ut at konglene ikke var helt like. Det var furukongler. 

Vi gikk for å lete etter grantre. Under treet fant vi grankongler.


Barna blir kjent med kroppen sin med å prøve å beregne hvor mye krefter bruker man for å hoppe over sølepytten.  

Ved gapahuken over "reveplassen" lekte vi postmannleken. Der barna måtte levere post til riktig postkasse som ble satt ute på rasteplassen. Hver postkasse hadde bilde av forskjellige grønsaker. Barna syntes det var veldig gøy med en sorteringslek. Barna styrker sin matematiske kompetanse med å sammenligne farge, form og størrelse, språkkompetanse med å bli kjent med navn på de forskjellige grønnsaker og sosialkompetanse med å samarbeide om oppgaven med å finne de forskjellige postene.   

På tur til "Huletrær" forsket vi med å erfare størrelser og sammenlignet disse. 

Det treet er så stort at hele revegruppen får plass inne.

Det var spennende å se om en voksen klarer å holde rundt tre...

Men hvor mange barn må vi ha for å holde rundt det samme tre... ivrig gjeng vil gjerne teste det:)

Det er alltid morsomt å klatre i trærne og gjemme seg der. Barna styrker balanse og mestringsfølelse.

På vei til "Gaupeplassen" lekte vi og hadde ekstra fokus på begreper som rundt, ved siden, gjennom, oppi... Her velger barna å gå over sølepytten.

Når man er sliten er det godt å sette seg ned og støtte seg på et tre, slik at man sitter inntil treet.

Se jeg står oppå en stubbe!
 
  På stien går vi etter hverandre i en lang rekke.
 
Her bruker barna kroppen og sansene for å utvikle romforståelse.

Får jeg plass i en stubbe...?

 

På gaupeplassen lekte vi "Sardinmamma". Barna lukket øynene og telte til 20, mens et barn med en voksen gjemte seg. Når vi var ferdig å telle gikk vi får å lete etter de som har gjemt seg. Det barnet som fant de som gjemte seg, måte stille gjemme seg sammen med de første. Til slutt ble det bare en som måte finne hele gjengen. 


Barna imponerte med hvor fort de klarte å skjønne riktig rekkefølge og regler for leken.  

På vei tilbake til barnehagen oppdaget vi skygger, de var lange og tynne. De ble enda lengre når vi rakk hendene opp i lufta. Vi kunne til og med spille skyggeteater om "Bukkene Bruse", dette var morsomt.

Vi prøvde å løpe fra skyggene, med det var ikke lett :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar