søndag 5. desember 2021

Gaupene på jakt etter bokstaver, tall og mønster i naturen

 Rammeplanen sier at gjennom fagområdet "Antall, rom og form" skal barnehagen synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur og kultur og ved selv å være kreative og skapende. Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsning.

Det å gå på jakt etter bokstaver i naturen var en av temaene i november for gruppen. Gaupene ble ekstra oppmerksomme på omgivelsene rundt seg når de skulle på "JAKT". Barna brukte kroppen, sansene og tankegangen. Skogen som er læringsarena gjorde jakten etter bokstaver, tall, former og mønster til en engasjerende og gøyal aktivitet i barnegruppen.

Barna har vist stor interesse for å gjenkjenne, skrive og leke med bokstaver.

Det er ikke alltid man trenger et hvitt ark og en blyant for å skrive bokstaver. Ute i naturen lærer barna å være løsningsorienterte.

Bokstav Y

 Barna viste kreativitet. Anerkjenning og oppmuntring danner mestring og lyst til å skape mer.

Se! Den største I bokstaven...

Barna blir ekstra stolte når de finner bokstavene til familiemedlemmene sine:)
Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling.


Når vi skulle leke med tall på tur hadde vi med tallkort for visuellstøtte. Barna telte prikkene og fant ut selv hvilke tall de hadde.  Nypene dannet tallet null.


Gaupene tegnet tall i grusen og syntes at tallet 8 lignet på briller.

Vi fant flere måter å lage tall på.Gaupene har lært at man kan finne ut hvilken form det er med å telle kantene på formen.
Ved første blikket er det helt vanlig gråstein. Men barna så en katt der. Fantastisk!

Barna opplever og deler på naturopplevelsene mellom seg gjennom leken. 


Barna hadde oppdaget og undret seg over hvordan den hvite streken kom i den grå steinen. 

Naturkreftene under istiden formet steiner som de skulle vært laget av en plastelina. Det som skjedde da at to gråfargete steiner klemte en hvit stein mellom. Sånn at vi lang tid etter finner sporene etter fortiden.
Gaupene samlet sammen alle kreftene de hadde og prøvde å klemme steiner, slik gjorde isen...


 Vi fikk bekreftet at det var superkrefter!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar