lørdag 5. mars 2022

Gaupenes innsyn i samisk kultur

Den 6. februar er Samenes nasjonaldag. Vi ønsket at barna skulle bli kjent med at samene er Norges urbefolkning. Det å få innblikk og kunnskap om samisk kultur, deres sanger (joik) og levemåte var både gøy og lærerikt. Vi ble kjent med at samene har sitt eget flagg, som er rødt, grønt, gult og blått. Fargene symboliserer også at samene lever i fire land. Det er Norge, Sverige, Finland og Russland. Gjennom fagområdet "Etikk, religion og filosofi" kunne vi bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og respekt for hverandre og for mennesker med ulik kulturell tilhørighet. Rammeplanen sier også at barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for den samiske mangfoldet.

 Sirkelen i flagget forestiller sola(rød) og månen(blå). Det gule og grønne forestille naturen og dyrene i samisk kultur.

I samlingsstund så vi på de forskjellige bilder og en film om livsstilen og språket til samefolket. Barna kommenterte at samene var gode til å gjete store flokker med reinsdyr og bygge en lavvo. Vi fikk kjenne på dukkene vi hadde og utforske de fine samedraktene (kofte) de hadde på seg. Gaupene gjenkjente alle fargene som var på flagget deres i samekofte.

Barna synter det var gøy å prøve ut skoene. De la også merke til at de var laget av en reinsdyrskinn. Vi fikk reflektere over at reinsdyr er en viktig leveresurs for samefolket.

Samemusikk -joik var veldig populært sånn at barna ble inspirert til å danse og spille sametromme til joiken. Barna lærte seg til og med navnet til en kjent samisk artist.

Rolleleken var også inspirert av samekulturen. Det handlet om å passe på reinsdyrene og fange de når de stikker av:)...


Vi fikk testet hvordan det var å ake på et reinsdyrskinn.

I filmen så vi hvordan reinsdyrene ble fanget med en lasso. Det måtte vi også teste ut! Med hjelp av en sagbukk med reinsdyrskinn på og en gren som representerte gevir fikk vi et reinsdyr på Gaupeplassen. Det var morsomt å se hvordan barna hadde en vilje til å få det til uten å gi opp og strålte ut stoltheten når de fikk det til. 

Barna levde seg inn i rollen og brukte alle kreftene de hadde. Når man fanger et reinsdyr må man holde det fast slik at det ikke stikker av gårde...Når jakten er over så kan man bruke reinsdyret til å ri hjem igjen...

Som en fin avslutting på en lærerik og morsom uke laget vi og stekte et samisk tynnbrød på bålet på Gaupeplassen som var veldig populært:)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar