torsdag 1. februar 2018

Sanselig opplevelser på tur! Se så gøy vi har det. Ingen ting er bedre enn å base og rulle seg ned i masse myk og deilig snø. Det er hvitt og frodig overalt. Gjennom lek og bevegelse i terreng med masse snø  blir vi godt kjent med den. Sansene stimuleres og vi får et stadig større bilde av snøens egenskaper og form. Hvordan kjennes snøen ut? Er den myk eller hard? Lukter den noen? Hvordan smaker den? Hva skjer når vi får snø på skinnet? Er snøen kaldt eller varm? Lager snøen noe lyd? Kan vi se eller høre noe når vi ligger på snøen og titer opp? Hva skjer når vi hopper i nylagt snø? Ved å snakke om og sette ord på det vi ser og opplever stimuleres språket. Ved å være på tur og undersøke omgivelsene i nærmiljøet blir barna også kjent med snøen og skaper nysgjerrighet til naturen og naturens mangfold gjennom ulike årstider. Dette knytter opplevelsene til fagområdet natur, miljø og teknologi. Ved å bruke kroppen og være i bevegelse i terreng med mye snø blir barna kjent med egen kroppen og hvordan den fungerer og hvordan man lettere skal komme seg frem når det er snø. Opplevelsen, erfaringene og mestringen barna stadig gjør sammen knytter fagområdet opp mot kropp, bevegelse, mat og helse.


                                       Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar