torsdag 8. februar 2018

Snømannen kalle tar stadig form!


Bildene viser våres tidligere bygging av en ordentlig sjarmerende og flott snømann!


For masse snø og milt vært har gjort at vi har fått muligheten til å forme snøen på en annen måte enn vi har gjort tidligere i år. For mange av oss er den kramme og formbare snøen en ny og spennende erfaring å ha med seg videre da snøen tidligere har vært for tørr til å bygge med. Med våt snø gjør barna stadig erfaringer med at det er lettere å klappe og bygge snøen sammen uten at den faller fra hverandre. Dette skaper mestringsøyeblikk og glede. Læring skjer gjennom lek og utforskning av omgivelsene i samspill med hverandre. Varierte aktiviteter bidrar til skaper glede av å være ute i naturen. 
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar