torsdag 25. oktober 2018

Ekorngruppen på naturjakt i nærområdet

I rammeplanen for barnehager står det at gjennom fagområdet kropp, bevegelse, mat og helse skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt. På tur i skogen bruker barna sansene til å oppleve alt rundt seg, de leker med og i blader, de løper mellom trærne og gjennom leken sin erfarer de naturen og alt det den har å by på. Skogen inviterer til  bevegelse, og ved å bruke hele kroppen utforsker de verden. Kom, vi løper gjennom alle bladene!  I arboretet var bakken dekket av et teppe av blader som hadde falt på bakken. Da vi kastet dem opp i luften, dalte de som et fragerikt regn ned igjen.Og så gøy det er å gjøre det sammen! Her skapes mange frydefulle samspillsøyeblikk.


Se, bladene daler!
I skogen finnes mange naturskatter. Med sin naturlige nysgjerrighet undersøker barna aktivt, og sammen undrer vi oss over det vi finner.
Se, det er mose som sitter fast på treet!


Og dette treet måtte vi undersøke, hva er det som henger nedover? Hva har skjedd?
Når vi trommer med pinner på treet lager det fin lyd. Og når vi er flere som gjør det sammen blir det ekstra fint.

Vi samlet noen av skattene vi fant i pose, og tok det med oss tilbake i barnehagen. Dagen etter tok det frem igjen og hadde sanselek, vi brukte sansene til å undersøke det vi hadde funnet ved å se, kjenne og lukte.


Hva hadde skjedd med bladene som var våte i går? Hvordan var de å kjenne på nå? Lukter mose det samme som granbar?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar