onsdag 17. oktober 2018

Vennskap og tilhørighet på ekorngruppen

Å føle at man hører til og har en venn skaper trivsel og trygghet. Trygghet er en sentral forutsetning for å kunne slippe seg løs i lek og utforsking. Leken er barnas viktigste utttrykksform, og er en del av barndommens egenverdi. Rammeplanen for barnehager skriver at barnehagen skal ha respekt for barns opplevelsesverden, og bidra til at barna, i fellesskap med andre, utvikler et positivt forhold til seg selv og tro på egne evner. Gjennom lek og vennskap med jevnaldrende skapes relasjoner preget av gjensidighet og likeverd. Barna viser stor glede over vennskapene, og er raske på pletten med trøst og kos dersom en venn er lei seg. Med sin kroppslige væremåte viser små barn omsorg med hele seg, de henter bamsen til en som er trist eller går bort og holder rundt og trøster. De deler også gleder med hele seg. Når noe er gøy, viser de dette med kroppsspråk og mimikk, og vennene skjønner fort at her kan jeg bli med noe morsomt, og kommer gjerne til.
Det er fint å leie en venn når vi skal på utforsking på uteområdet. Barna deler opplevelsene og skaper nære og trygge relasjoner.

Vi kjører små båter nedover planken og oppi den store båten. Barna samarbeider og bytter på hvem som sender, og hvem som plukker opp båtene.
Tauet som henger i hinderløypa vår er helt supert å løpe med! Barna venter på tur og ser på når vennen løper, og så blir det deres tur.
 Skal vi prøve å huske på disse? Se, alle rister når vi beveger på den ene!
Vi kastet en ball opp skråningen, og så hvordan den trillet nedover igjen. 
 

 Her kommer vi!
 Vi er inni trekanthuset, tittei!
 Hallo der inne i trekanthuset! Vi ser dere, ser dere oss?
Barna deler mange små og store frydefulle øyeblikk i hverdagen. De inviterer hverandre med i leken med ord, et blikk, mimikk og kroppsspråk. Lek og sosialt samspill bidrar til å skape tilhørighet og samhold i gruppen, og de får felles referanser som de kan bruke i senere lek sammen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar