tirsdag 9. oktober 2018

Naturbingo og naturjakt med tema høst

Felles lek og høst aktiviteter ute 

Vi storkoser oss med utelek i barnehagen. Vi har blitt mer og mer kjent med barnehagen og dens muligheter for lek og fysisk utfoldelse. Med fokus på høsten har vi blant annet hatt felles lek og aktiviteter med natur jakt, naturbingo, turer i hinderløypa og skråningen, naturbingo, sanseboks, og høst sanger har også vært viktig elementer. 


På naturjakt hadde vi med oss bøtter og trillebår for å  gå på jakt etter spennende naturskatter i barnehagen. Vi fant store og små kongler. Noen var fulle av frø og andre var spist på. Pinner som var tykke, tynne, lange og korte. Blader som var grønne, gule, oransje, rød, og  brune, noen var hele og andre hadde hull. Bark, blader, mose og småkryp var også noe av de vi ble beriket med.  Tenk så mye vi kan se og oppdage.
Utetiden gir muligheter for varierte aktiviteter. Her er bilder fra da vi hadde naturbingo og sanselek med høst som tema. Vi hadde en plansje med bilder av naturmaterialer som kongle, gult blad, grønt blad, pinner, gress og granbar. Disse gjenstanden skulle vi sammen prøve å finne ute i barnehagen og legge på bilde som tilhøre gjenstanden. Gjennom å gå og undersøke omgivelsene i barnehagen blir barna kjent med og skaper nysgjerrighet til naturen og de ulike materialene vi finner i den. Dette knytter aktiviteten opp mot fagområdet natur, miljø og teknologi.

   

  

 

Gjennom å ha felles aktiviteter styrkes relasjoner og samhold mellom barna. De opplever glede, mestring og trivsel over å finne materialer sammen. Og ved å bruke kroppe og være i bevegelse blir barna kjent med egen kroppen og hvordan den fungerer. Opplevelsen, erfaringene og mestringen knytter fagområdet opp mot kropp, bevegelse, mat og helse.


 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar