fredag 5. oktober 2018

Vennskap, lek og gruppetilhørighet i revegruppen

Et utgangspunkt for at barna skal ha det bra i barnehagen er trivsel. Rammeplanen sier at "Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for felleskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne". I barnehagen jobber vi mye med vennskap. Målet vårt er at voksne skal være gode rollemodeller, som lærer barna å vise empati, se, lytte, inkludere og anerkjenne hverandre. Vi har lagt til rette for morsomme felles aktiviteter for å skape gruppetilhørighet. Det gir gode minner og temaer til samtaler, som ofte vil utvikles til felles lekereferanser. Når barna er trygge tør de å vise glede overfor hverandre. På den måten blir styrket barnas selvfølelse, selvtillit og selvverdi som er veldig viktig i barnas utvikling.
Vi hadde vannballonglek. Det var morsomt å se ballongen som Henrik kastet opp i lufta landet på bakken og sprekke.


Hinderløype i arboretet var både utfordrende og gøy. Skal vi krype under benken sammen?
Her trekker barna inn fagområder som "Antall, rom og form".


Barna øver på sosiale ferdigheter og selvkontroll med å vente på tur.


Hvem er med på rulle i gresset leken?!
Samspill mellom barna styrker gruppetilhørighet.Klar ferdig gå! Vi løper til grønnsakshagen vår :)


Her barna samarbeider med å vaske steiner, som etter hvert kommer til å bli til fine insekter marihøner og bier.


I arboretet lekte vi "hauk og due", som har blitt en populær lek på revegruppen.


Etter hvert "Hauk og due" leken utviklet seg til haier på hverandre leken.


Det er ekstra gøy å løpe, når vennene dine heier på deg og tar deg i mot :)


I samlingsstund brukte barna digitalt verktøy for bli kjent med fugler lyder. Barna øver på å dele, de velger en fuglen hver og sender ipad videre til neste mannen.  
Vi har snakket mye om turen til Sæteren gård på familie suppedagen. Det var en spennende felles opplevelse for hele revegruppen :)  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar